Zarządzenie nr 258/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku