Zarządzenie nr 260/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku