Zarządzenie nr 261/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku