Zarządzenie nr 264/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku