Zarządzenie nr 265/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku