Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 267/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 267/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Zarządzenie nr 267/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie w sprawie przekazania nieruchomości gruntowych ze stanu ewidencyjnego Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Gorzyń w Dzierżawie na stan ewidencyjny Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu

WYDZIAŁY