Zarządzenie nr 271/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku