Centrum Wsparcia i Rozwoju - poznaj Nas :)

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zapraszamy do zapoznania się z kadrą nowej jednostki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - CENTRUM WSPARCIA I ROZWOJU.

 

Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powołane zostało w celu:

 

·wspierania kandydatów, studentów, absolwentów i pracowników w różnych aspektach ich aktywności związanej z UPP;
 
·rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych studentów i pracowników UPP;
 
·wspierania studentów w równym dostępie do edukacji;
 
·stwarzania osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w rekrutacji, kształceniu oraz działalności naukowej;
 
·wspomagania UPP, jego pracowników i studentów poprzez interwencje w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
 
·wspierania UPP w pełnieniu jego misji oraz uczestniczenie w kreowaniu jego pozytywnego wizerunku.
ZałącznikRozmiar
PDF icon CWR_UPP_2021.pdf1.56 MB

Partnerzy