Ankieta Centrum Wsparcia i Rozwoju

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Ankieta potrzeby w zakresie wsparcia i doradztwa zawodowego studentów i absolwentów w okresie trwania i po pandemii koronawirusa

Prognozuje się, że zatrzymanie gospodarki spowodowane przez epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 spowoduje niekorzystne zmiany na rynku pracy. W związku z tym niezbędne będą działania na rzecz wsparcia osób zarówno wchodzących na rynek pracy, przemieszczających się na nim, jak i wychodzących z niego. Prosimy o opinię na temat tego, jakie są Pani/Pana przewidywania i oczekiwania w zakresie profesjonalnego wsparcia zawodowego, które może lub powinno zaoferować dobrze działające Biuro Karier.

 

Poniżej link do ankiety.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE7oIoIR_emwKLnb_kTWAZG9TPyJgF...

Zapraszamy!

Partnerzy

  

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny