Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Katalog Dobrych Praktyk SOU 2021 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katalog Dobrych Praktyk SOU 2021

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że dzięki Państwa działaniom Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się po raz kolejny wśród liderów społecznej  odpowiedzialności uczelni, co znalazło wyraz w umieszczeniu zgłoszonych dobrych praktyk SOU w Katalogu dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności w wymiarze etycznym i niedyskryminacyjnymi.

Jednocześnie zapraszam do lektury wcześniejszego katalogu tj. Katalog dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności w dobie pandemii COVID-19” dostępnego w biblioteczce SOU https://puls.edu.pl/sou/biblioteczka.

Katalogi stanowią wynik prac Grupy roboczej ds. SOU przy Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 

Zapraszamy do lektury życząc Państwu odnalezienia inspiracji do dalszych działań z zakresu wytyczonego przez Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni oraz reguły życia społecznego.

 

prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska

Pełnomocniczka Rektora ds. SOU

WYDZIAŁY

Partnerzy