Mikołajki ze Społeczną Odpowiedzialnością Uczelni 2020

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

„Mikołaj zawsze przychodzi”, ten cytat z dziecięcej wypowiedzi przyświeca dziś również nam, dorosłym, którzy w trudnych realiach pandemii koronawirusa szukają chwili odskoczni od codzienności.

 

Postanowiliśmy również my tj. Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP przy wsparciu Działu Marketingu i Komunikacji oraz Działu Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej przygotować upominek dla wspólnoty akademickiej Naszego Uniwersytetu oraz wszystkich jego interesariuszy – mieszkańców sąsiadujących z Uczelnią osiedli, instytucji, ale też wszystkich Poznaniaków.

Upominkiem tym będzie seria czterech webinariów o zróżnicowanej problematyce, do uczestnictwa w których serdecznie Państwa zapraszamy.

Zaproszenie goście odpowiedzą w prowadzonych w dniach od 3 do 8 grudnia br. w godzinach 14.00-15.00 webinariach na takie pytania jak:

  • Czy potrafimy selektywnie zbierać odpady? (3.12.2020) Małgorzata Kazimierczak ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP)

 

  • Czy nasi milusińscy powinni nosić sweterki? (4.12.2020) Weronika Gruss - lekarz weterynarii w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu

             https://www.youtube.com/watch?v=cD_AMuIGonY&list=PLmI3evcVwQPQjcpVm2tc3I...

 

  • Czy obserwowanie ptaków pomaga nam się odstresować? (7.12.2020) prof. dr hab. Piotr Tryjanowski z Instytutu Zoologii UPP

 

  • Czy sami zaprosiliśmy dziki do miasta i czy da się z nimi żyć? (8.12.2020) dr Anna Wierzbicka z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu UPP

 

W imieniu całego zespołu organizatorów serdecznie zapraszam do wspólnego „odpakowania” mikołajkowego prezentu.

 

Sylwetki prelegentów:

Małgorzata Kazimierczak GOAP - Absolwentka Geografii społeczno-ekonomicznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie p.o. Zastępcy Kierownika Działu Obsługi Klienta i Komunikacji w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Na co dzień nadzoruje prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z działalnością Związku oraz zajmuję się problematyką ekologiczną, w szczególności gospodarką odpadami komunalnymi. Przygotowuje analizy i opracowania z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie ZM GOAP.

Weronika Gruss - lekarz weterynarii w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu, na co dzień w swojej pracy przyjmująca psio-kocią część mieszkańców naszego miasta i jego okolic. W pracy zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób wewnętrznych naszych pupili, a jej pasją i kierunkiem rozwoju poza interną jest stomatologia i neurologia. W opiekę nad pacjentami wkłada większość swojego serca i czasu, a całą resztę poświęca swoim milusińskim adopciakom - trzem kotom, psu, królikowi oraz mężowi :)

 dr Anna Wierzbicka - z wykształcenia leśnik, biolog i nauczyciel. Na co dzień bada zwierzęta leśne i uczy studentów jak uczyć innych o lesie. Studiowała w Poznaniu (Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) i tu już została. Doktorat napisała z ekologii mechowców – niewidocznych, roztoczy glebowych żyjących w lesie. Prowadzi badania nad roztoczami: mechowcami żyjącymi w glebie i kleszczami atakującymi ludzi i przenoszącymi choroby. Interesuje ją ich ekologia – związki z innymi zwierzętami i typami lasów. Zajmuje się też edukacją leśną i stosunkiem społeczeństwa do lasu, dzikich zwierząt i zrównoważonego rozwoju. Na co dzień prowadzi badania, pisze publikacje, jeździ na konferencje, prowadzi szkolenia – zwykłe życie naukowca. Przybliża też innym naukę jako członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych. Gdy nie pracuje- podróżuje, gotuje, czyta książki i uczy się chińskiego. 

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski - ornitolog, ekolog, dyrektor Instytutu Zoologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Interesuje się szerokim spektrum zagadnień związanych z ekologią, behawiorem i ewolucją. Dotychczasowe prace badawcze prowadził na różnych grupach ekologicznych i taksonomicznych, ale niewątpliwie najbliższe Jego sercu są ptaki środowisk rolniczych. Obecnie najintensywniej rozwija zainteresowania badawcze związane z następującymi zagadnieniami: ekologia behawioralna, ekologia populacji, synchronizacja zjawisk w środowiskach, wybiórczość środowiskowa, wpływ klimatu na organizmy żywe. Miłośnik win i tradycyjnego pasterstwa. Praca w IPCC wyróżniona Noblem, uczestnictwo w wielu projektach naukowych, dydaktycznych i społecznych. Ekspert w takich obszarach, jak: ochrona środowiska, ekologia, klimat, energetyka odnawialna i konwencjonalna, gospodarka i infrastruktura.

 

Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska

/Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni/

Partnerzy