Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w Katalogu Dobrych Praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie pandemii COVID-19 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w Katalogu Dobrych Praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie pandemii COVID-19

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Miło nam poinformować, że działania wspólnoty akademickiej naszej Uczelni związane z pandemią COVID-19 zostały wymienione w Katalogu dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni na rok 2021. Katalog jest przygotowywany corocznie przez ekspertów działających w Grupie roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która działa przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ponieważ ideą Katalogu jest dzielenie się doświadczeniami z innymi, tym bardziej jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w gronie, które stawiane jest za przykład.

W Katalogu znalazły się działania prowadzone w związku z pandemią COVID-19 od marca 2020r. Mogły je zgłaszać wszystkie uczelnie w kraju, w tym te, które są sygnatariuszami Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (DSOU). Takich uczelni jest jak dotąd 83, a UPP znajduje się w tym gronie od września 2019r.

Dobre praktyki zbierano od 15czerwca do 31 lipca 2020r, a uczelnia mogła zgłosić do 5 praktyk. Łącznie do katalogu wpłynęło 171 zgłoszeń od zaledwie 57 uczelni, (w tym 40 będących sygnatariuszami DSOU). W Katalogu praktyki podzielono na 8 kategorii tj.:

  • działania edukacyjne,

  • działania naukowe,

  • działania komunikacyjno-informacyjne,

  • wsparcie sprzętowe i środki ochrony,

  • wsparcie psychologiczne,

  • pomoc materialna,

  • inne działania.

W dobie pandemii uczelnie najczęściej udzielały wsparcia sprzętowego i zapewniały środki ochrony. Również nasza Uczelnie zgłosiła dobre praktyki z tego zakresu, a ich najlepszym reprezentantem są działania podjęte przez zespół pod kierownictwem p. prof. UPP dr hab. Joanny Zeyland (Koordynatorki działań UPP wspierających walkę z pandemią). Zgłosiliśmy także działania związane udzielaniem wsparcia psychologicznego (CWR oraz interaktywna mapa pomocy psychologicznej), przy czym warto podkreślić, że w tym zakresie zgłoszono tylko 24 dobre praktyki. Uzupełniliśmy naszą aktywność działaniami na rzecz studentów, w tym studentów obcokrajowców. Nie udało nam się niestety wyczerpać możliwości zgłoszenia kolejnych dobrych praktyk, co związane jest z dość skromnym jak dotąd ich zgłaszaniem w naszej Uczelni.

Ponieważ zarówno w tym roku, jak i w latach kolejnych powstawać będą podobne Katalogi dedykowane określonym sprawom uczelni, (jak np. etyka i etos w pracy akademickiej, które będą tematem przewodnim Katalogu na rok 2021), chcielibyśmy zachęcić Państwa do zgłaszania swoich działań w tym zakresie. Przygotowaliśmy arkusz zgłoszeniowy w formie ankiety, do korzystania z którego gorąco zapraszamy:

Zgłoszenie Dobrej Praktyki Społecznie Odpowiedzialnej Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2021.

 

Dotychczas zgłoszone dobre praktyki można przejrzeć TUTAJ.

 

Katalog Dobrych Praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie pandemii COVID-19 dostępny jest wraz z innymi ciekawymi publikacjami w Biblioteczce SOU.

 

Zapraszam zarówno do działań, jak i współpracy na rzecz SOU

 

Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska

/Pełnomocniczka rektora ds. SOU/

 

WYDZIAŁY

Partnerzy