Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zaproszenie do udziału w Akcji „Moja Uczelnia we wspomnieniach - z łezką w oku i na wesoło” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zaproszenie do udziału w Akcji „Moja Uczelnia we wspomnieniach - z łezką w oku i na wesoło”

Serdecznie zapraszamy do udziału w III etapie Akcji, której organizatorem jest Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni działająca przy aprobacie Prorektora ds. Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przy współpracy Działu Marketingu i Komunikacji.

Akcję patronatem objęli:

 JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydawnictwo UPP

oraz Stowarzyszenie Absolwentów Naszego Uniwersytetu.

Akcja ma celu:

  • utrwalenie wspomnień o Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zwłaszcza o jego nauczycielach, pracownikach i studentach,
  • popularyzację wiedzy o działalności Uniwersytetu oraz aktywnościach jego społeczności w latach minionych oraz obecnie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przygotowania prac w formie opowiadania, żartu, fraszki, anegdoty, rymowanki, wiersza lub rysunku - w tym również satyrycznego. Mile widziane jest uzupełnienie prac dokumentacją fotograficzną i faktograficzną dotyczącą opisywanych osób, miejsc i wydarzeń.

Nadesłane prace będą publikowane sukcesywnie w materiałach informacyjno-promocyjnych Uniwersytetu, w Internecie, w środkach masowego przekazu, w innych materiałach wydawanych w formie drukowanej, elektronicznej i cyfrowej. Efektem końcowym Akcji będzie publikacja opracowania zbiorczego - książki.

 

Zgłoszenie do III etapu Akcji należy przesłać drogą elektroniczną

 w terminie do 20 października 2021 roku do godz. 23:59

na adres:

magdalena.kozera@up.poznan.pl lub: marketing@up.poznan.pl.

 

O kolejnych etapach akcji będziemy Państwa informować na bieżąco, zgodnie z zapisami Regulaminu.

Informacji w sprawie Akcji udziela Dział Marketingu i Komunikacji UPP (nr tel. 61 8487084 e-mail: marketing@up.poznan.pl) oraz Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni – prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska (nr tel. 61 848 71 20, e-mail: magdalena.kozera@up.poznan.pl).

WYDZIAŁY

Partnerzy