Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat nr 14 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przewidywanej organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat nr 14 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przewidywanej organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

W związku z nieprzewidywalną sytuacją epidemiczną zarządzenie Rektora w sprawie organizacji zajęć zostanie wydane w drugiej dekadzie września z uwzględnieniem bieżących danych na temat sytuacji epidemicznej oraz wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Przewidujemy, że zajęcia dydaktyczne w naszym Uniwersytecie będą realizowane z zastosowaniem metod i technik kształcenia zdalnego na wszystkich kierunkach, co najmniej przez pierwszy miesiąc semestru zimowego. Zakładamy, że po tym czasie będzie można podjąć realizację części zajęć w tradycyjnej formie – w siedzibie UPP. Jest to uzależnione od decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Planujemy, że w formie zdalnej będą realizowane wszystkie wykłady i seminaria co najmniej do końca semestru.

 

W siedzibie Uczelni będą mogły być realizowane wyłącznie zajęcia wymagające dostępu do specjalistycznego wyposażenia i aparatury. W laboratoriach będą mogły być również prowadzone badania umożliwiające przygotowanie prac dyplomowych. Zakłada się ponadto, że możliwa będzie realizacja zajęć terenowych i praktyk zawodowych. Jednakże, zawarte
w programach poszczególnych przedmiotów treści o charakterze teoretycznym powinny być przekazane w formie kształcenia zdalnego. Zadaniem kierowników poszczególnych przedmiotów, w porozumieniu z radami programowymi kierunków studiów, byłoby zatem takie zorganizowanie zajęć w laboratoriach dydaktycznych, aby ograniczyć je wyłącznie do aspektów praktycznych. Takie rozwiązanie umożliwia zmniejszenie liczebności grup laboratoryjnych.

 

 

Rektor

/-/

 prof. dr hab. Jan Pikul

WYDZIAŁY