Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rejestracja do domów studenckich | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rejestracja do domów studenckich

REJESTRACJA DO DOMÓW STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2022/23 ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE 15.07.-31.07.2022r.

Przydziały miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2022/23 odbywać się będą 
w terminie 15.07-31.07.2022r.

Rejestracja prowadzona będzie  elektronicznie poprzez wypełnienie formularza rejestracji, który zostanie uruchomiony od 15 lipca. 
Wyniki rejestracji zostaną ogłoszone ok. 16.08 br.
 

WYDZIAŁY