Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zapraszamy do wypełnienia ankiety! | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej możliwości wprowadzenia metody fotografowania żywności - jako uzupełniającej - w ocenie sposobu żywienia pacjentów w gabinecie dietetyka w dobie teledietetyki. 

 

Ankieta została przygotowana przez studentki Koła Naukowego Dietetyki Gerontologicznej, które działa przy Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

 

Studentki realizują grant badawczy, opracowana ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie celom naukowym.

 

Link do badania: www.profitest.pl/s/44924/rvsIqSG3 

 

WYDZIAŁY