Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat dla studentów studiów I stopnia w sprawie organizacji zajęć nadprogramowych w roku akademickim 2020/2021 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat dla studentów studiów I stopnia w sprawie organizacji zajęć nadprogramowych w roku akademickim 2020/2021

1) Zajęcia nadprogramowe mają na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu szkoły średniej.                      Udział w tych zajęciach jest dobrowolny.

2) W bieżącym roku akademickim Uczelnia proponuje 20-godzinne kursy z matematyki.

3) Zajęcia mają charakter konsultacyjno-rachunkowy, są realizowane w trybie zdalnym, w grupach 20-osobowych. Cena kursu wynosi 90,- zł.

4) Z chwilą potwierdzenia utworzenia grupy należy wnieść stosowną opłatę na konto:

                      nr 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

     tytułem: subkonto 293.93.560 i nazwa przedmiotu

5) Z dowodem wpłaty należy zgłosić się do osoby organizującej kurs:

matematyka – dr Kamila Tomaszyk tel.61 848 7545, e-mail: kamila.tomaszyk@up.poznan.pl

matematyka dla kierunków: ekonomia, finanse i rachunkowość – dr Romana Głowicka-Wołoszyn tel. 600 635 356, email:  matematyka@up.poznan.pl

6) Szczegóły, w tym terminy zajęć, będą ustalane bezpośrednio przez prowadzących.

 

 

                                                                                                    /-/  prof. dr hab. Piotr Ślósarz

                                                                                                            Prorektor ds. Studiów

WYDZIAŁY