Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat w sprawie stypendiów Rektora przyznanych na rok akademicki 2021/2022 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat w sprawie stypendiów Rektora przyznanych na rok akademicki 2021/2022

Na posiedzeniu w dniu 10 listopada br. Odwoławcza Komisja Stypendialna, której większość stanowią studenci, podjęła decyzję, że maksymalna liczba punktów dodatkowych jaką może otrzymać student wynosi 20 za osiągnięcia naukowe, 15 za osiągnięcia sportowe i 15 za osiągnięcia artystyczne.

Wobec tego, błędnie przyznane punkty zostały skorygowane i nastąpiły nieznaczne zmiany w rankingach na poszczególnych kierunkach studiów. Nie nastąpiła jednak sytuacja, że ktoś wypadł z rankingu, a wręcz zostanie przyznanych więcej stypendiów.
Jednocześnie informuję, że Odwoławcza Komisja Stypendialna zawsze przyznaje maksymalną liczbę stypendiów, która jest jednak ograniczona przepisem ustawy z 20 lipca 20218 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do 10 % liczby studentów na kierunku studiów.

 

Przewodniczący
Odwoławczej Komisji Stypendialnej
prof. dr hab. Piotr Ślósarz
 

WYDZIAŁY