Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

Napisałeś ciekawą pracę magisterską o turystyce w Wielkopolsce? Zgłoś się i wygraj atrakcyjne nagrody! Ruszyła VII edycja komkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Napisałeś ciekawą pracę magisterską o turystyce w Wielkopolsce? Zgłoś się i wygraj atrakcyjne nagrody! Ruszyła VII edycja komkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

Województwo wielkopolskie może się poszczycić dobrze rozwiniętym szkolnictwem wyższym przygotowującym kadry dla turystyki. Osoby uczące się na poziomie studiów magisterskich w swoich pracach końcowych wybierają często tematy związane z Wielkopolską, o czym świadczą liczne, kierowane do Urzędu Marszałkowskiego, prośby o pomoc w zbieraniu bądź udostępnieniu materiałów. Aby wykorzystać potencjał młodych kadr turystycznych Zarząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował VII Edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w latach 2018 - 2021 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Do Konkursu kwalifikują się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą. Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe:

  • I miejsce -  5.000 zł
  • II miejsce - 3.000 zł
  • III miejsce - 2.000 zł

Prace zgłaszać mogą autorzy prac samodzielnie oraz, za zgodą autorów, szkoły wyższe i promotorzy (każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac).

Prace, wraz z niezbędną dokumentacją, należy składać do 6 sierpnia 2021 r. osobiście lub drogą pocztową na adres:
Departament Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

(Uwaga! Decyduje data wpływu!)

 

Szczegłówe informacje o konkursie wraz z Regulaminem i Formularzem zgłoszenowym znajdują się na stronie www.  - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (umww.pl)

 

WYDZIAŁY