Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Studencie, wciśnij START | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studencie, wciśnij START

Obecnie, tylko mała garstka studentów realizuje swoje pomysły i angażuje się w działalność poza zajęciami na uczelni.

,Studencie, wciśnij START!” to bezpośredni zwrot do młodych ludzi, aby zaczęli oni szukać swoich pasji i rozwijać je.

Film promujący akcję pokazuje konkretne przykłady pasjonatów z różnych dziedzin nauki.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu     

WYDZIAŁY