Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat dla studentów studiów I stopnia w sprawie organizacji zajęć nadprogramowych w roku akademickim 2022/2023 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat dla studentów studiów I stopnia w sprawie organizacji zajęć nadprogramowych w roku akademickim 2022/2023

  1. Zajęcia nadprogramowe mają na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu szkoły średniej.                      

        Udział w tych zajęciach jest dobrowolny.

  1. W bieżącym roku akademickim Uczelnia proponuje 20-godzinne kursy z chemii, fizyki, matematyki.
  2. Zajęcia są realizowane w grupach 20-osobowych:
  • z chemii w trybie stacjonarnym,
  • z fizyki, matematyki w trybie zdalnym.

       4.    Cena kursu wynosi 100,- zł. Z chwilą potwierdzenia utworzenia grupy proszę wnieść stosowną wpłatę

         na konto:

              nr 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

tytułem: subkonto 293.93.560 oraz nazwa przedmiotu

 

        Z potwierdzeniem wpłaty proszę kontaktować się z koordynatorem kursu:

              chemia – dr inż. Lidia Szwajkowska-Michałek  e-mail: lidia.szwajkowska@up.poznan.pl, tel. 618487843

              fizyka – mgr inż. Łukasz Masewicz e-mail: lukasz.masewicz@up.poznan.pltel. 618487502

              matematyka dla kierunków: ekonomia, finanse i rachunkowość – dr Romana Głowicka-Wołoszyn email: matematyka@up.poznan.pl,  tel. 600635356.

5.     Szczegóły, w tym terminy zajęć, będą ustalane bezpośrednio przez prowadzących zajęcia.

 

 

/-/  prof. dr hab. Piotr Ślósarz

Prorektor ds. Studiów

WYDZIAŁY