Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Legitymacje studenckie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Legitymacje studenckie

Studenci oraz kandydaci, chcący otrzymać legitymacje elektroniczną bądź jej duplikat proszeni są o sprawdzenie w wirtualnym dziekanacie statusu dodanych fotografii.

Osoby, które fotografii nie zamieściły lub ich fotografia została odrzucona proszone są o jej ponowne wgranie (po zalogowaniu do Wirtualnego dziekanatu proszę wybrać "Moje Dane -> Edycja"). Fotografia musi spełniać wymagania podane poniżej.

Studenci którzy jeszcze nie posiadają bądź zagubili numer NIU/ID lub hasło mogą się zarejestrować za pomocą formularza na stronie: http://wu.up.poznan.pl/register.php i otrzymać nowy numer NIU/ID oraz hasło.

Informacje dla kandydatów

Kandydaci przyjęci na studia i rozpoczynający naukę, aby otrzymać legitymację studencką razem z indeksem, w dniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego, powinni:

 

 • Wpłacić 22,00 PLN za legitymację, na konto podane na indywidualnym profilu (dostępnym po zalogowaniu), w ścieżce „Płatności”.
 • Zamieścić fotografię w postaci cyfrowej w swoich danych, w Panelu Rekrutacyjnym dostępnych w ścieżce „Dane kandydata” -> „(dane osobowe wymagane na tym kierunku)”

 

Uwaga!!!

Kandydaci, którzy nie umieścili zdjęcia w Panelu Rekrutacyjnym, a nie mają w indywidualnym profilu kierunku, na który zostali przyjęci, mogą dodać fotografię cyfrową, zgodną z wymaganiami w Wirtualnym Dziekanacie.

Wymagania dotyczące fotografii cyfrowej

Zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej muszą spełniać wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych:

 • zdjęcie bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa ustawiona na wprost (tak jak w przypadku nowego wzoru zdjęcia do dowodu osobistego),
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

 

oraz wymagania określone przez proces personalizacji legitymacji:

 

 • szerokość: 236 pikseli (px), wysokość: 295 pikseli (px) i rozdzielczość: 300 punktów na cal (dpi) w formacie: JPG,
 • jako nazwę pliku należy wpisać Nazwisko_Imię_NrIndeksu.jpg (np. Nowak_Anna_132742.jpg),
 • zdjęcie musi być wyraźne (niedopuszczalne jest w szczególności zdjęcie zamazane, „za mgłą”, z efektami graficznymi, powiększone i zniekształcone)!!!
 • całe "popiersie" musi znajdować się na zdjęciu (nie może być poucinane),
 • fotografia musi być w kolorze.

 

Uwaga!!!

Zdjęcie nie spełniające wymagań określonych powyżej zostanie odrzucone i tym samym legitymacja nie zostanie wyrobiona.

Informacje dla studentów

Prośbę o wyrobienie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej można składać osobiście w pokoju 122, budynku głównego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dniach:

Wtorek      9:00 - 14:00

Piątek        9:00 - 14:00

lub drogą mailową na adres: legitymacje@up.poznan.pl

 

 • W temacie wiadomości proszę wpisać „Duplikat legitymacji”, natomiast w treści podać powód wyrobienia duplikatu, oraz imię, nazwisko, wydział, kierunek i tryb studiów.
 • Wyrobienie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej kosztuje 33.00 PLN (w przypadku zgubienia, kradzieży, zniszczenia, nieprawidłowych danych lub innych zdarzeń wynikających z winy studenta) oraz 22.00 PLN (w przypadku nowej legitymacji oraz w przypadku zmiany danych osobowych (np. nazwiska, adresu stałego zameldowania)).
 • Powyższą kwota pojawi się w zakładce "Moje finanse" kilka dni po powiadomieniu administratora SELS o chęci wyrobienia duplikatu legitymacji. Wpłaty proszę uiszczać na podstawie przypisu na wirtualnym dziekanacie, na indywidualne konto. (podane w wirtualnym dziekanacie - Uwaga! Studenci, którzy w swoim profilu mają kilka toków studiów zobowiązani są zapłacić na konto przypisane do właściwego kierunku.)

WYDZIAŁY