Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

 

 

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

SEMESTR ZIMOWY  
zajęcia dydaktyczne od 1.10.2022 r. do 29.01.2023 r.
ferie świąteczne od 23.12.2022 r. do 1.01.2023 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 30.01.2023 r. do 12.02 2023 r.
przerwa międzysemestralna od 13.02.2023 r. do 17.02.2023 r. 
zimowa sesja poprawkowa od 18.02.2023 r. do 23.02.2023 r.

 

SEMESTR LETNI  
zajęcia dydaktyczne od 24.02.2023 r. * do 23.06.2023 r.
ferie świąteczne od 6.04.2023 r. do 11.04.2023 r.
letnia sesja egzaminacyjna od 24.06.2023 r. do 7.07 2023 r.
letnia sesja poprawkowa od 1.09.2023 r. do 13.09.2023 r.

* na studiach stacjonarnych od 27 lutego 2023 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 31 października 2022 r. (poniedziałek) – na studiach stacjonarnych,
 • 12-13 listopada 2022 r. (sobota-niedziela) – na studiach niestacjonarnych,
 • 7-8 stycznia 2023 r. (sobota-niedziela) – na studiach niestacjonarnych,
 • 2 maja 2023 r. (wtorek) – na studiach stacjonarnych,
 • 28 maja 2023 r. (niedziela) – na studiach niestacjonarnych,
 • 9-11 czerwca 2023 r. (piątek-niedziela) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

INNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 2 listopada (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,
 • 22 grudnia (czwartek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki.

 

POZOSTAŁE USTALENIA 

 

 1. Zajęcia dydaktyczne na studiach II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim zaczynają się 6 marca 2023 r.
 2. Na studiach inżynierskich zajęcia dydaktyczne w semestrze 7 (ostatnim) trwają do 22 grudnia 2022 r.
 3.  Na studiach licencjackich Prorektor ds. studiów, na wniosek prodziekana ds. studiów, może skrócić czas trwania zajęć dydaktycznych w semestrze 6 (ostatnim) do 31 maja 2023 r.
 4. Prorektor ds. studiów, na uzasadniony wniosek prodziekana ds. studiów, może skrócić czas trwania zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów II stopnia.
 5. W ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1-4, obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów

 

Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego zawiera:

 

Zarządzenie nr 72/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 maja 2022 roku

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

SEMESTR ZIMOWY  
zajęcia dydaktyczne od 3.10.2023 r. do 4.02.2024 r.
ferie świąteczne od 22.12.2023 r. do 7.01.2024 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 5.02.2024 r. do 16.02 2024 r.
przerwa międzysemestralna od 17.02.2024 r. do 23.02.2024 r. 
zimowa sesja poprawkowa od 24.02.2024 r. do 29.02.2024 r.

 

SEMESTR LETNI  
zajęcia dydaktyczne od 1.03.2024 r. do 25.06.2024 r.
ferie świąteczne od 29.03.2024 r. do 2.04.20243 r.
letnia sesja egzaminacyjna od 26.06.2024 r. do 7.07 2024 r.
letnia sesja poprawkowa od 1.09.2024 r. do 13.09.2024 r.

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 31 października 2023 r. (wtorek) – na studiach stacjonarnych,
 • 2 listopada 2023 r. (czwartek) – na studiach stacjonarnych,
 • 12 listopada 2023 r. (niedziela) – na studiach niestacjonarnych,
 • 2 maja 2024 r. (czwartek) – na studiach stacjonarnych,
 • 4-5 maja 2024 r. (sobota-niedziela) - na studiach niestacjonarnych
 • 19 maja 2024 r. (niedziela) – na studiach niestacjonarnych,
 • 31 maja - 2 czerwca 2024 r. (piątek-niedziela) - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

INNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 2 października (poniedziałek) - spotkania organizacyjne studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia
 • 24 czerwca (poniedziałek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,
 • 25 czerwca (wtorek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki.

 

POZOSTAŁE USTALENIA 

 

 1. Zajęcia dydaktyczne na studiach II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim zaczynają się 8 marca 2024 r.
 2. Na studiach inżynierskich zajęcia dydaktyczne w semestrze 7 (ostatnim) trwają do 21 grudnia 2023 r.
 3. Na studiach licencjackich Prorektor ds. studiów, na wniosek prodziekana ds. studiów, może skrócić czas trwania zajęć dydaktycznych w semestrze 6 (ostatnim) do 29 maja 2024 r.
 4. Prorektor ds. studiów, na uzasadniony wniosek prodziekana ds. studiów, może skrócić czas trwania zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów II stopnia.
 5. W ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1-4, obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów

 

Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego zawiera:

 

Zarządzenie nr 37/2023 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2023/2024 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

WYDZIAŁY