Dokumenty dla studentów

Zarządzenie nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów
Zarządzenie nr 83/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia nowego terminu pobierania opłat za studia 
Zarządzenie nr 64/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie umożliwienia organizacji zajęć dydaktycznych wymagających dostępu do laboratoriów, zmiany terminów letniej sesji egzaminacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności UPP
Zarządzenie nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2020 r.w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zarządzenie nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie wysokości opłaty za wydanie dokumentów
Zarządzenie nr 41/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie odroczenia terminów pobierania opłat za studia
Zarządzenie nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie nr 188/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania na studiach wyższych oraz zaleceń dotyczących pracy dyplomowej
Zarządzenie nr 4/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia w roku akademickim 2019/2020
Zarządzenie nr 107/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 października 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 72/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zarządzenie nr 97/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 72/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/2018 Regulamin Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny