Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dokumenty dla studentów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dokumenty dla studentów

Zarządzenie nr 55/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 52/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów
Zarządzenie nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie terminarza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
Zarządzenie nr 4/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 164/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zarządzenie nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023
Zarządzenie nr 172/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych przez studentów
Zarządzenie nr 131/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 września 2021 roku w sprawie ustalenia wzorów umów zawieranych między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a osobami korzystającymi z niektórych usług edukacyjnych
Zarządzenie nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 9/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022
Zarządzenie nr 79/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie stwierdzenia zgodności z właściwymi przepisami Regulaminu Samorządu Studenckiego UPP
Zarządzenie nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2021/2022 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Zarządzenie nr 66/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
Zarządzenie nr 50/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 72/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zarządzenie nr 56/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Asystenta, Doktoranta i Studenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu „Sadyba
Zarządzenie nr 52/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów
Zarządzenie nr 49/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 46/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zarządzenie nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022
Zarządzenie nr 7/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Zarządzenie nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów
Zarządzenie nr 83/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia nowego terminu pobierania opłat za studia 
Zarządzenie nr 64/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie umożliwienia organizacji zajęć dydaktycznych wymagających dostępu do laboratoriów, zmiany terminów letniej sesji egzaminacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności UPP
Zarządzenie nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2020 r.w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zarządzenie nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie wysokości opłaty za wydanie dokumentów
Zarządzenie nr 41/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie odroczenia terminów pobierania opłat za studia
Zarządzenie nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie nr 188/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania na studiach wyższych oraz zaleceń dotyczących pracy dyplomowej
Zarządzenie nr 107/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 października 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 72/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zarządzenie nr 97/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 72/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/2018 Regulamin Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

WYDZIAŁY