Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendium dla osób niepełnosprawnych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
  1. Stypendium  dla  osób  niepełnosprawnych  może  otrzymać student  z  tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
  2. Stypendium może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Wówczas przyznawane jest od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Szczegóły w Zarządzeniu nr 004/2022 Rektora UPP z dnia 5 stycznia 2022 r. 

WYDZIAŁY