Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
  1. Stypendium  dla  osób  niepełnosprawnych  może  otrzymać student  z  tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
  2. Stypendium może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Wówczas przyznawane jest od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Szczegóły w Zarządzenie nr 109/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 października 2019 roku