Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
  1. Stypendium  dla  osób  niepełnosprawnych  może  otrzymać student  z  tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
  2. Stypendium może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Wówczas przyznawane jest od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Szczegóły w Zarządzenie nr 109/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 października 2019 roku 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny