Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendium dla osób niepełnosprawnych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  1. Stypendium  dla  osób  niepełnosprawnych  może  otrzymać student  z  tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
  2. Stypendium może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Wówczas przyznawane jest od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Szczegóły w Regulaminie świadczeń dla studentów UPP

WYDZIAŁY