Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wymiana studencka | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wymiana studencka

Wymiana studencka

 

Nasi studenci mają bardzo wiele możliwości uczestnictwa w różnych programach wymiany studenckiej. Od 2003 roku Rektorzy polskich uczelni rolniczych zawarli porozumienie, na mocy którego studenci mogą podjąć część nauki poza murami macierzystej uczelni.

 

ERASMUS + 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Docelowo beneficjentami programu będzie ok. 4 mln osób i 2 mln studentów, którzy w ramach mobilności edukacyjnej mogą studiować przez semestr lub dwa w zagranicznej uczelni partnerskiej lub odbyć praktykę w instytucji, firmie lub uczelni partnerskiej przez okres 2-3 miesięcy.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma podpisane umowy z 70 uczelniami w wielu krajach europejskich, m.in. w Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji.

Wyjazdy przeznaczone są dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów. Praktyki mogą odbywać także absolwenci Uczelni.

Korzyści z wymiany:

 • studia za granicą
 • podniesienie jakości wykształcenia
 • rozwój osobowości
 • rozwój kompetencji, umiejętności
 • otwartość na karierę
 • możliwość podniesienia umiejętności językowych  (platforma językowa on line OLS)
 • dofinansowanie pobytu
 • nowe doświadczenia, kontakty
 • poznanie nowych miejsc

Program Erasmus+ to także mobilność studentów z innych krajów do naszej Uczelni. Z roku na rok zwiększa się liczba studentów oraz poszerza wachlarz krajów, z których przyjeżdżają. 

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z programem Erasmus+ i możliwościami, jakie daje młodym ludziom pragnącym studiować na UPP pod adresem:

http://erasmusplus.up.poznan.pl/

 

ESN.png
 Chcesz dowiedzieć się jakie doświadczenia i wrażenia mają studenci wyjeżdżający i przyjeżdżający w ramach programu Erasmus+  – wstąp do ESN (Erasmus Student Network)esnuppoznan@gmail.com

 

 

MostAR 

Nasi studenci mają bardzo wiele możliwości uczestnictwa w różnych programach wymiany studenckiej. Od 2003 roku Rektorzy polskich uczelni rolniczych zawarli porozumienie, na mocy którego studenci mogą podjąć część nauki poza murami macierzystej uczelni.

W realizacji programu uczestniczą następujące uczelnie:

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Istota kształcenia studentów w ramach programu MostAR

 • Program MostAR jest ofertą kształcenia adresowaną do studentów, którzy część studiów chcą realizować poza macierzystą uczelnią
 • W ramach tego programu student ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów w wybranej przez siebie uczelni
 • Informacja o odbytych studiach poza uczelnią macierzystą znajduje odzwierciedlenie w suplemencie do dyplomu
 • W ogólnych założeniach program MostAR nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS LLP

Więcej informacji o programie MostAR, drukach do pobrania oraz miejscach oferowanych przez poszczególne uczelnie znajdziesz na stronach internetowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego www.sggw.pl

 

Biuro MostAR – SGGW, Biuro Spraw Studenckich, pok.8 ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel. (22) 59 310 28, e-mail: mostar@sggw.pl

 

WYDZIAŁY