Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kontakt | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kontakt

ADRES

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Collegium Maximum, Hol Główny

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska znajdź na mapie

tel. +48618466195

tel. kom. +48504498812

e-mail: szkola.doktorska@up.poznan.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

Biuro Szkoły czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16.00

DYREKTOR SZKOŁY DOKTORSKIEJ

prof. dr hab. Janusz Olejnik

e-mail:  janusz.olejnik@up.poznan.pl

BIURO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

mgr Joanna Cybulska 

e-mail: joanna.cybulska@up.poznan.pl 

tel. +48 61 846 61 95 

tel. kom. +48 504 498 812

 

lic. Magdalena Mądrzak

e-mail: magdalena.madrzak@up.poznan.pl

tel. +48 61 848 77 92

RADA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Prof. dr hab. Izabela Szczerbal - Przewodnicząca Rady Szkoły, Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Nauki biologiczne

izabela.szczerbal@up.poznan.pl

+48618466115

 

Prof. UPP dr hab. Janetta Niemann -  Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Rolnictwo i ogrodnictwo

janetta.niemann@up.poznan.pl

+48618487758

 

Prof. UPP dr hab. Witold Grzywiński – Przewodniczący  Komisji Dyscypliny Nauki leśne

witold.grzywinski@up.poznan.pl

+48618487588

 

Prof. dr hab. Dorota Cieślak – Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Zootechnika  i rybactwo

dorota.cieslak@up.poznan.pl

+48618466117

 

Prof. UPP dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak – Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Technologia żywności i żywienia

magdalena.zielinska-dawidziak@up.poznan.pl

+48618487344

 

Prof. dr hab. Jacek Przybył – Przewodniczący Komisji Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

jacek.przybyl@up.poznan.pl

+48618487156

 

Prof. dr hab. Agnieszka Ławniczak-Malińska  - Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

agnieszka.lawniczak@up.poznan.pl

+48618466515

 

Prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak – Przewodnicząca Dyscypliny Ekonomia i Finanse

karolina.pawlak@up.poznan.pl

+48618487576

PEŁNOMOCNICY DZIEKANÓW

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska

Prof. dr hab. Jean Diatta

e-mail: jean.diatta@up.poznan.pl

tel. +48618487783

 

Wydział Leśny i Technologii Drewna

Katedra Hodowli Lasu

Prof. dr hab. inż. Piotr Robakowski

e-mail: piotr.robakowski@up.poznan.pl

tel. +48618487738

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt

Prof. dr hab. Izabela Szczerbal

e-mail: izabela.szczerbal@up.poznan.pl

tel. +48618466115

 

Wydział Leśny i Technologii Drewna

Katedra Chemicznej Technologii Drewna

Prof. dr hab. Magdalena Zborowska

e-mail: magdalena.zborowska@up.poznan.pl

tel. +48618487462

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

Katedra Botaniki

Prof. UPP dr hab. Leszek Bednorz

e-mail: leszek.bednorz@up.poznan.pl

tel. +48618487699

 

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki

Dr hab. Anna Malinowska

e-mail: anna.malinowska@up.poznan.pl

tel. +48618466057

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Prof. UPP dr hab. Ryszard Staniszewski

e-mail: ryszard.staniszewski@up.poznan.pl

tel. +48618466522

 

Wydział Ekonomiczny

Katedra Ekonomii I Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

Prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak

e-mail: karolina.pawlak@up.poznan.pl

tel. +48618487576

WYDZIAŁY