Aktualności

Magiczny las w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Takiej atrakcji w Poznaniu jeszcze nie było. Musimy wprawdzie na nią poczekać aż do początku listopada, ale warto, bo Ogród Dendrologiczny UPP rozbłyśnie jak nigdy wcześniej. Powstanie w nim pełen atrakcji "Magiczny Las", malowany iluminacjami, nastrojową muzyką i niesamowitymi botanicznymi opowieściami - nierzadko z dreszczykiem! Iluminacyjny spektakl podkreśli piękno Ogrodu Dendrologicznego, przyciągnie najmłodszych bajkowym klimatem, a wszystkim zwiedzającym przybliży przyrodę w niezwykle atrakcyjny sposób. Będzie to unikalne połączenie edukacji i rozrywki w cudownym klimacie.

Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii ekspertem w projekcie „Własność intelektualna w Twojej firmie” realizowanym przez Urząd Patentowy RP

Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Jacek Wawrzynowicz z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie realizował usługi informacyjno-doradcze na rzecz przedsiębiorców z terenu województw: wielkopolskiego i łódzkiego w projekcie „Własność intelektualna w Twojej firmie” w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwo

Nowa nominacja profesorska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stał się bogatszy o kolejnego profesora belwederskiego. Prof. UPP dr hab. Piotr Szulc otrzymał 22 marca 2021 r. tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. 

Wielki sukces – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych

W dniach 26 – 27 marca 2021 roku, w trybie hybrydowym, na terenie kampusu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych”. Została zorganizowana przez Wydział Leśny i Technologii Drewna oraz Sekcję Geomatyczną Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na czele Komitetu Organizacyjnego stanął mgr inż. Adrian Kasztelan. Konferencja została Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Światowy Dzień Wody na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

W dniu 23 marca 2021 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej odbyła się tradycyjna sesja naukowo-techniczna z okazji Światowego Dnia Wody. Organizatorami wydarzenia była Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej UPP oraz Towarzystwo Naukowe Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Obchody odbyły się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dra hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności