Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Aktualności | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aktualności

Współpraca nauki i biznesu dla wydłużenia średniego czasu życia w zdrowiu

Na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu w dniu 30 września 2020 r. odbyło się spotkanie środowisk naukowego i przemysłowego. Spotkanie miało na celu przedstawienie możliwości badawczych poznańskich uczelni oraz wskazanie oczekiwań polskich przedsiębiorców z branży spożywczej odnośnie wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

List intencyjny w sprawie utworzenia Poznańskiego Uniwersytetu Federacyjnego

W piątek, 1 października, rektorzy poznańskich uczelni publicznych podpisali list intencyjny w sprawie poznańskiego uniwersytetu federacyjnego. Podtrzymują w nim deklaracje poprzedników (oraz uchwały Senatów 8 uczelni z czerwca 2020 roku) dotyczące kontynuacji działań zmierzających do powołania federacji.

O uniwersytecie otwartym na świat w nowych Wieściach Akademickich

Uniwersytety w swojej niemal tysiącletniej tradycji szczególnie rozwinęły międzynarodowy wymiar działalności – w znacznie wyższym stopniu niż inne podmioty życia społecznego. Widać to przede wszystkim w obszarze badań naukowych. Akademicka aktywność międzynarodowa od zawsze była podejmowana w sposób naturalny, a jej siłą napędową jest potrzeba wymiany intelektualnej, chęć rozwoju oraz dzielenia się wiedzą i najnowszymi osiągnięciami.

Noc Naukowców na UPP

Jak działają szczepionki przeciw COVID-19, co sprawia, że samolot lata i jakie tajemnice kryje świat owadów – to niektóre z zagadek świata nauki, jakie można było rozwiązać w trakcie 15. edycji Nocy Naukowców w Poznaniu. Wydarzeniu towarzyszyła gala jubileuszowa, podczas której wręczono statuetki „Gwiazda Nocy Naukowców”.

UPP na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agro Show

AGRO SHOW to największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie, gromadząca wszystkie czołowe krajowe i światowe marki maszyn i urządzeń rolniczych. Tegoroczna edycja, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, odbyła się w dniach 24-26 września br. i przyjechało na nią 536 wystawców. Rozmach imprezy wystawienniczej sprawił, że wydarzenie odwiedziło 125 tys. osób z całego kraju. Wśród wystawców nie mogło zabraknąć stoiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na którym pracownicy Wydziałów Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii oraz Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej prezentowali ofertę Uczelni.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci dr. Tadeusza Krokowskiego

Na terenie kampusu Kolegium Cieszkowskich przed budynkiem Katedry Chemii  21 września 2021 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia kamienia z tablicą pamiątkową pamięci dr. Tadeusza Krokowskiego, który został zamordowany w lasach katyńskich podczas II wojny światowej (21.04.1940 r.). Dr Tadeusz Krokowski był adiunktem w Zakładzie Chemii Ogólnej (1927-1939), uznanym wykładowcą, autorem prac naukowych, cenionym nauczycielem i wychowawcą wielu roczników studentów. 

Ruszył projekt "Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0" z udziałem UPP

14 września, podczas uroczystej konferencji swoją działalność zainaugurował projekt „Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0”. To pilotażowy projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii, którego realizatorem jest konsorcjum składające się z Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o..

O rozwoju współpracy polsko-brazylijskiej w obszarze badań naukowych oraz innowacji

Ambasada Brazylii w Polsce i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 25 sierpnia 2021 r. zorganizowały spotkanie online, którego celem było omówienie możliwych płaszczyzn dwustronnej współpracy naukowo-badawczej w zakresie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej pomiędzy ośrodkami akademickimi w Polsce i Brazylii.

UPP posiada już ponad 100 patentów i innych praw wyłącznych!

W roku 2014 - kiedy to zostało utworzone Centrum Innowacji i Transferu Technologii - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu posiadał zaledwie kilka patentów na wynalazki. Dzisiaj z przyjemnością informujemy, iż dzięki zaangażowaniu społeczności akademickiej Uniwersytet posiada już 105 patentów na wynalazki, praw wyłącznych do wzorów użytkowych i przemysłowych oraz 9 praw do odmian roślin. Ponadto zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP jest ponad 160 kolejnych wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.

Innowacyjne projekty akwakultury realizowane z udziałem ZDTPPiA w Muchocinie

27 lipca br. odbyło się spotkanie poświęcone zaprezentowaniu efektów projektu realizowanego przez konsorcjum: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie oraz Gospodarstwo Rybackie Tomasz Zielazny Słowikowo.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności

WYDZIAŁY