Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Aktualności | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aktualności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w Katalogu Dobrych Praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie pandemii COVID-19

Działania wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu związane z radzeniem sobie z problemami powstającymi w czasie pandemii COVID-19 zostały wymienione w Katalogu dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni na rok 2021. Katalog jest przygotowywany corocznie przez ekspertów działających w Grupie roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która działa przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Drugie spotkanie z cyklu „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o wirusie SARS-CoV- 2 oraz szczepionkach przeciw COVID 19.

10 marca 2021 r. odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wirusie SARS-CoV-2 oraz szczepionkach przeciw COVID-19”. Tym razem oprócz tradycyjnego spotkania z ekspertem dr. hab. n. med. Piotrem Rzymskim z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, podsumowany został rok funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w okresie pandemii.

Seminarium „Wolność i odpowiedzialność akademicka. Doświadczenia i dobre praktyki”.

W dniu 26 lutego br. odbyło się z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Państwowych (KRASP) przy współpracy Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS Seminarium pt. "Wolność i odpowiedzialność akademicka.  Doświadczenia i dobre praktyki". Wydarzenie wpisuje się w trwającą dyskusję nad funkcjonowaniem ustawowych oraz pozaustawowych rozwiązań służących wzmacnianiu wolności akademickiej i odpowiedzialności nauczycieli akademickich, ale również o postawach i działaniach samych akademików, a często również studentów. W spotkaniu z ramienia UPP uczestniczyła prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska, Pełnomocniczka Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Warsztaty „Inteligencja finansowa – czy Cię na nią stać”

Dnia 6 lutego 2021 roku odbyły się warsztaty „Inteligencja Finansowa - czy Cię na nią stać?” organizowane przez Studenckie Forum Business Centre Club, przy współpracy Konwentu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i wsparciu Prorektora ds. Studiów prof. dr. hab. Piotra Ślósarza. Była to już XV edycja wydarzenia i wzięło w niej udział ponad 200 osób z całej Polski.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako uczelnia dostępna bez barier

Dla dorosłego człowieka, zdrowego, w pełni sił, który nie potrzebuje wsparcia w doświadczaniu rzeczywistości, dostępność jest najczęściej niezauważalna. Jednak dla wielu osób, czasowo bądź trwale dotkniętych różnorodnymi trudnościami dostępność warunkuje możliwość samodzielnego, niezależnego funkcjonowania i udziału w różnych sferach życia. Jedną z tych sfer jest edukacja.

Antycovidowy akademik – przebudowa domu studenckiego "JURAND"

W tym roku rozpocznie się przebudowa Domu Studenckiego „Jurand” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który może pomieścić 500 studentów. Prace budowlano-instalacyjne mają na celu między innymi stworzenie warunków do zapobiegania ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19. Obiekt zlokalizowany jest w kampusie przy ul. Piątkowskiej składającym się z trzech akademików oraz pięcioskrzydłowego budynku dydaktycznego.

Biotechnologia 2020. O co najczęściej pytamy?

W końcu stycznia br. ukazała się książka pt. „Biotechnologia 2020. O co najczęściej pytamy?”. Publikacja powstała z inicjatywy Komisji Biotechnologii przy Oddziale PAN w Poznaniu. Redakcją zajęła się dr hab. Marlena Szalata z Katedry Biochemii i Biotechnologii naszej Uczelni oraz Instytutu Genetyki Człowieka PAN we współpracy z prof. dr hab. Ryszardem Słomskim z Instytutu Genetyki Człowieka PAN oraz prof. dr hab. Tomaszem Twardowskim z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Studia dualne Żywienie zwierząt - jedyne takie w Polsce

Prawidłowe żywienie zwierząt odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w zapewnianiu poszczególnym gatunkom optymalnych warunków życia, jak i prawidłowego rozwoju czy ochrony przed chorobami.  Studia na kierunku żywienie zwierząt pozwalają na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami i trendami związanymi z wpływem diety na wzrost, rozwój oraz dobrostan zwierząt. Dla wielu osób, zajmujących się zawodowo tym specyficznym obszarem produkcji zwierzęcej, to często połączenie pracy i pasji. O studiach dualnych „Żywienie zwierząt” rozmawiamy z prof. UPP dr. hab. Janem Mazurkiewiczem prodziekanem ds. studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Sukcesy Orkiestry Uniwersyteckiej Centrum Kultury Studenckiej UPP

Orkiestra Uniwersytecka Centrum Kultury Studenckiej UPP, w swoim pierwszym w historii konkursie, zdobyła pierwsze Miejsce i Złoty Dyplom w kategorii Orkiestry oraz srebrny Dyplom w kategorii wokalno-instrumentalnej wraz z Poznańskim Chórem Kameralnym "Fermata" przy Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na VI Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

HORYZONT 2020 - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu partnerem w Europejskim Konsorcjum realizującym projekt mEATquality

Projekt mEATquality (Linking extensive husbandry practices to the intrinsic quality of pork and broiler meat) został złożony na wezwanie Programu Ramowego Horyzont jako konsorcjum składające się z 17 firm, uniwersytetów i instytutów badawczych pochodzących z 7 krajów europejskich. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jednym z 6 głównych partnerów konsorcjum i jednocześnie liderem jednego z Programów Prac (WP) dotyczącego badań na trzodzie.

Bartosz Guss, zastępca Prezydenta Poznania z wizytą w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UPP odwiedził Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. Wizyta związana była z podpisaniem umowy z Miastem Poznań na lata 2021-2023 na prowadzenie Azylu dla rannych lub chorych ptaków oraz dla drobnych wolno żyjących ssaków, o czym pisaliśmy w artykule „Na ratunek ptakom i drobnym ssakom w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.

Spotkanie noworoczne Wspólnoty Akademickiej w formie on-line

21 stycznia za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams oraz serwisu Youtube odbyło się spotkanie noworoczne dla wspólnoty akademickiej poświęcone podsumowaniu działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2020 roku oraz przekazaniu informacji o planach na bieżący rok. Dzięki wykorzystaniu narzędzi on-line większa niż zwykle grupa pracowników miała okazję wziąć udział w spotkaniu. Inicjatywa ta jest kolejnym ważnym krokiem zmierzającym do poprawy jakości i usprawnienia wewnętrznej komunikacji.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności

WYDZIAŁY