Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Aktualności | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aktualności

Świadome zarządzanie bioróżnorodnością nie jest prawem, ale obowiązkiem człowieka - nowa strategia leśna Unii Europejskiej

W poniedziałek 19.04 zakończyły się konsultacje dotyczące nowej strategii leśnej Unii Europejskiej. Jak czytamy na stronach UE chodziło o poznanie opinii obywateli, instytucji i innych podmiotów na temat wyzwań dotyczących klimatu, różnorodności biologicznej, obszarów wiejskich i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi. 

Kto wybuduje najlepszy rower z drewna?

Trwa V edycja konkursu „Zbuduj Rower z Drewna”. Konkurs, którego przedmiotem jest własnoręcznie wykonany rower z drewna, odbywa się cyklicznie, co 2 lata od 2013 roku i organizuje go Koło Naukowe Technologów Drewna Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem konkursu jest promocja drewna jako materiału konstrukcyjnego oraz krzewienie kultury technicznej i zdrowego stylu życia wśród młodzieży. 

 

 

Magiczny las w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Takiej atrakcji w Poznaniu jeszcze nie było. Musimy wprawdzie na nią poczekać aż do początku listopada, ale warto, bo Ogród Dendrologiczny UPP rozbłyśnie jak nigdy wcześniej. Powstanie w nim pełen atrakcji "Magiczny Las", malowany iluminacjami, nastrojową muzyką i niesamowitymi botanicznymi opowieściami - nierzadko z dreszczykiem! Iluminacyjny spektakl podkreśli piękno Ogrodu Dendrologicznego, przyciągnie najmłodszych bajkowym klimatem, a wszystkim zwiedzającym przybliży przyrodę w niezwykle atrakcyjny sposób. Będzie to unikalne połączenie edukacji i rozrywki w cudownym klimacie.

Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii ekspertem w projekcie „Własność intelektualna w Twojej firmie” realizowanym przez Urząd Patentowy RP

Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Jacek Wawrzynowicz z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie realizował usługi informacyjno-doradcze na rzecz przedsiębiorców z terenu województw: wielkopolskiego i łódzkiego w projekcie „Własność intelektualna w Twojej firmie” w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wielki sukces – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych

W dniach 26 – 27 marca 2021 roku, w trybie hybrydowym, na terenie kampusu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych”. Została zorganizowana przez Wydział Leśny i Technologii Drewna oraz Sekcję Geomatyczną Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na czele Komitetu Organizacyjnego stanął mgr inż. Adrian Kasztelan. Konferencja została Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Światowy Dzień Wody na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

W dniu 23 marca 2021 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej odbyła się tradycyjna sesja naukowo-techniczna z okazji Światowego Dnia Wody. Organizatorami wydarzenia była Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej UPP oraz Towarzystwo Naukowe Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Obchody odbyły się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dra hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W dniu 26 marca 2021 r., na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zorganizowano VI edycję „Dnia Współpracy”. Wydarzenie dedykowane było uczniom szkół średnich, z którymi Wydział podpisał umowy partnerskie. Przez ostatnie pięć lat WE w Dniu Współpracy gościł dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych, uczniów szkół partnerskich w murach Naszego Uniwersytetu. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, przeprowadzono go za pośrednictwem nowoczesnych mediów.  

Właśnie ukazały się najnowsze Wieści Akademickie!

W tym numerze staramy się odpowiedzieć na pytanie jak wyzwolić potencjał tkwiący w Naszym Uniwersytecie? Razem z przewodniczącymi rad naukowych dyscyplin szukamy odpowiedzi na pytania o ich rolę i sposoby osiągnięcia jak najwyższego poziomu badań. Przewodniczący Rady Uczelni i Kanclerz UPP opowiadają o planach na obecną kadencję, a przewodnicząca Rady Doktorantów wyjaśnia, co daje satysfakcję i radość ze wspólnego działania.

UPP w badaniu "Impact of COVID-19 confinement on eating behaviours across 16 European countries"

W okresie pierwszego 'lockdownu' doktorantki z Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki - Ezgi Kolay i Aleksandra Bykowska-Derda - wraz ze swoim promotorem, wzięły udział w europejskim projekcie, w ramach którego przez 3 tygodnie prowadzone były badania, wspólnie z naukowcami z 16 krajów, podczas których analizowano zachowania żywieniowe w tym okresie.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w Katalogu Dobrych Praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie pandemii COVID-19

Działania wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu związane z radzeniem sobie z problemami powstającymi w czasie pandemii COVID-19 zostały wymienione w Katalogu dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni na rok 2021. Katalog jest przygotowywany corocznie przez ekspertów działających w Grupie roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która działa przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Drugie spotkanie z cyklu „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o wirusie SARS-CoV- 2 oraz szczepionkach przeciw COVID 19.

10 marca 2021 r. odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wirusie SARS-CoV-2 oraz szczepionkach przeciw COVID-19”. Tym razem oprócz tradycyjnego spotkania z ekspertem dr. hab. n. med. Piotrem Rzymskim z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, podsumowany został rok funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w okresie pandemii.

Seminarium „Wolność i odpowiedzialność akademicka. Doświadczenia i dobre praktyki”.

W dniu 26 lutego br. odbyło się z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Państwowych (KRASP) przy współpracy Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS Seminarium pt. "Wolność i odpowiedzialność akademicka.  Doświadczenia i dobre praktyki". Wydarzenie wpisuje się w trwającą dyskusję nad funkcjonowaniem ustawowych oraz pozaustawowych rozwiązań służących wzmacnianiu wolności akademickiej i odpowiedzialności nauczycieli akademickich, ale również o postawach i działaniach samych akademików, a często również studentów. W spotkaniu z ramienia UPP uczestniczyła prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska, Pełnomocniczka Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Warsztaty „Inteligencja finansowa – czy Cię na nią stać”

Dnia 6 lutego 2021 roku odbyły się warsztaty „Inteligencja Finansowa - czy Cię na nią stać?” organizowane przez Studenckie Forum Business Centre Club, przy współpracy Konwentu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i wsparciu Prorektora ds. Studiów prof. dr. hab. Piotra Ślósarza. Była to już XV edycja wydarzenia i wzięło w niej udział ponad 200 osób z całej Polski.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności

WYDZIAŁY