Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Aktualności | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aktualności

Prof. dr hab. Maciej Skorupski Przewodniczącym Rady Uczelni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kadencję 2021 -2024

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) powołał członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024. W skład nowej Rady Uczelni, która swoją kadencję rozpocznie 1 stycznia 2021 roku, jako Przewodniczący wszedł prof. dr hab. Maciej Skorupski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

NOC NAUKOWCÓW 2020 on-line za nami

W ostatni piątek (27 listopada 2020 r.) odbyła się kolejna edycja Nocy Naukowców na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W dobie pandemii, tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter – pierwszy raz w historii, odbyła się ona w formie zdalnej, poprzez stworzenie filmów video z warsztatów, wykładów, pokazów naszych pracowników, doktorantów oraz studentów, którzy od pierwszej połowy października dzielnie i terminowo stawiali się w naszym przygotowanym studiu filmowym, by to, co zawsze było pokazane na żywo w murach naszej Alma Mater, ukazać przed kamerą w sposób interesujący, przyciągający i równie fascynujący.

Debata Prezydencko-Rektorska "Rola uczelni w budowaniu otwartego i różnorodnego miasta"

Debata prezydencko-rektorska "Rola uczelni w budowaniu otwartego i różnorodnego miasta" odbyła się 27 listopada 2020 r. w telewizji WTK oraz transmitowana była na profilu Miasta Poznań na portalu społecznościowym Facebook. Do wspólnej dyskusji zasiedli Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania oraz rektorki i rektorzy poznańskich uczelni publicznych: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. Maciej Żukowski (Uniwersytet Ekonomiczny), prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy), prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska, prorektor (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego), prof. dr hab. Wojciech Hora (Uniwersytet Artystyczny), dr hab.  Dariusz Wieliński, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego) i prof. dr hab. Hanna Kostrzewska (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego).

Zdalne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podejmują działania zmierzające do  zapewnienia  ciągłości i sprawności  funkcjonowania uczelni. Jedną z nich była decyzja o organizacji zdalnego posiedzenia Senatu. Dzięki przygotowanym rozwiązaniom technicznym możliwe było sprawne przeprowadzenie głosowań nad poszczególnymi punktami porządku obrad. 

 

Sukcesy lekkoatletów UPP

Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce odbyły się w Łodzi w dniach 13-16 września. Naszą uczelnię reprezentowało pięciu zawodników w konkurencjach indywidualnych. Dopisała nam pogoda, a przede wszystkim wyniki sportowe.

Amadeusz Zdrojewski w biegu na 400 m. w klasyfikacji generalnej zajął 4 miejsce, natomiast w klasyfikacji uczelni Społeczno-Ekonomicznych 1 miejsce, uzyskując wynik 47,58 s. Amadeusz stanął na trzecim stopniu podium w klasyfikacji AZS.

Piotr Kowalski w skoku w dal zajął 1 miejsce w typie uczelni Społeczno-Ekonomicznych.

Studentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP zwycieżczynią sesji podczas Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych

19 listopada 2020 roku odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, której organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Podczas konferencji, która ze względu na obecną sytuację epidemiczną zrealizowana została w formie zdalnej, członkowie studenckich kół naukowych mieli okazję zaprezentować efekty swoich prac w formie referatów i posterów.

 

Powitalne spotkanie dla studentów z Afryki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest coraz częściej wybierany przez studentów zagranicznych. Obecnie w murach UPP studiuje ponad 320 cudzoziemców z niemalże 30 krajów. W tym roku najliczniej reprezentowana jest grupa studentów pochodząca z Afryki. Na studia na UPP zdecydowała się młodzież m.in. z takich krajów jak: Algieria, Kamerun, Egipt, Etiopia, Ghana, Maroko, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Tunezji i Zimbabwe.

Rektor UPP zastępcą Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych oraz członkiem Komisji ds. Nauki KRASP

Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni.  Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych zrzesza rektorów ośmiu uczelni: Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w

„Certyfikat" jakości owoców z Przybrody

 

Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda w 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, uzyskało Certyfikat Integrowanej Produkcji z tegorocznych zbiorów jabłek. Jest to kolejne potwierdzenie wysokiej jakości owoców produkowanych w tutejszym sadzie.

Całą procedurę certyfikacji przeprowadza i kontroluje niezależna firma SGS Polska Sp. z o. o.

Młodzi badacze wyróżnieni nagrodą JM Rektora UPP

 „Intencją ustanowienia nagrody jest wspieranie gromadzenia osiągnięć do ewaluacji dyscyplin wiodących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i premiowanie udziału w tym procesie młodej kadry naukowej naszej Uczelni  (w wieku do 35 lat na dzień 31.12.2019 r.)” – tłumaczy prof. dr hab. Piotr Goliński. „Kryterium uzyskania nagrody było opublikowanie w 2019 roku oryginalnej pracy twórczej w prestiżowym czasopiśmie naukowym umieszczonym na liście MNiSW o najwyższej punktacji oraz z największym udziałem jednostkowym kandydata” - dodaje.

Wirtualne laboratorium - filmy dydaktyczne Katedry Chemii

W obecnej rzeczywistości, gdy nauka prowadzona jest w sposób zdalny, materiały audiowizualne i inne media to ważne narzędzie dydaktyczne. Umiejętnie wykorzystywane, w znacznym stopniu przyczyniają się do unowocześnienia procesu nauczania o czym wiedzą pracownicy Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w rankingu podmiotów w zakresie liczby udzielonych patentów w 2019 roku

W opublikowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej raporcie za rok 2019, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się wśród krajowych i zagranicznych podmiotów, którym udzielono więcej niż 9 patentów. Oczywiście o liczbie przyznanych patentów w danym roku decyduje tryb i czas ich rozpatrywania przez Urząd Patentowy. Na dzień dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma udzielone 84 patenty. Jednocześnie 157 zgłoszeń czeka na rozpatrzenie, co jest pokłosiem aktywności pracowników Uniwersytetu w zakresie dokonanych zgłoszeń patentowych w ostatnich kilku latach.

Rogal świętomarciński tradycyjny przysmak ze stolicy Wielkopolski

Produkcja rogala świętomarcińskiego to nasza wielkopolska tradycja datowana na XVI wiek, związana z uroczystymi obchodami zakończenia prac polowych przypadających w dniu imienin Świętego Marcina. Pierwsze dokumenty wzmiankujące o wypieku i sprzedaży rogali na terenie Poznania i okolic z okazji dnia Św. Marcina mają już 168 lat i do dziś pisze się o nich wiele. 

Profesor Władysław Danielewicz z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP odznaczony medalem im. Wiktora Godlewskiego

Medal im. Wiktora Godlewskiego to nagroda przyznawana za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej. Wyróżnienie ma również służyć upowszechnianiu pamięci o Wiktorze Godlewskim Godlewski (1831-1900), polskim przyrodniku, ornitologu i uczestniku Powstania Styczniowego, za udział w którym został zesłany na Syberię. Wraz z Benedyktem Dybowskim na zesłaniu prowadził pionierskie badania fauny i flory oraz środowiska przyrodniczego Syberii, za co został nagrodzony przez Carskie Towarzystwo Geograficzne.

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UPP nominowany do tytułu SYMBOL 2020

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymał nominację do tytułu Symbol 2020 za realizację projektu „Opracowanie linii innowacyjnych pełnowartościowych zastępników produktów mięsnych na bazie surowców roślinnych z zastosowaniem dodatków funkcjonalnych”. Kierownikiem nominowanego projektu jest dr inż. Przemysław Kowalczewski z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego UPP.

 

„TEAMS – WSKAZÓWKI” zespół, w którym dzielimy się dobrymi praktykami

„Teams – wskazówki” to zespół utworzony na platformie Teams, gdzie znajduje się wiele cennych informacji dotyczących wykorzystania w nauce zdalnej Microsoft Teams. Prof. UPP dr hab.  Dominik Kmiecik z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP, dzieli się swoją wiedzą i praktyką, podpowiada jak efektywnie wykorzystywać Teams w nauce zdalnej i rozwiązywać ewentualne problemy.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności

WYDZIAŁY