Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Aktualności | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aktualności

EQVEGAN rusza z pilotażowymi szkoleniami on-line z udziałem naukowców z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

W ostatnich latach wzrasta liczba konsumentów zainteresowanych żywnością wytwarzaną na bazie surowców roślinnych. Dla producentów żywności chcących podążać za tym trendem oznacza to jedno wdrażanie innowacyjnych technologii i równoczesne rozszerzanie swoich kwalifikacji.

Komunikat Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego w sprawie federacji poznańskich uczelni publicznych

W ramach szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej na temat federacji skierowanej do społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu, Rada ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego przekazuje poniżej kolejny komunikat.

Godzina dla Ziemi - zgasły światła na kampusie UPP

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu włączył się w ogólnoświatową akcję „Godzina dla Ziemi”. Inicjatywa ma na celu zamanifestowanie troski o środowisko. Jej uczestnicy na całym świecie o tej samej godzinie czasu lokalnego – w tym roku była to sobota, 26 marca, godzina 20.30 –  gaszą światło na godzinę, wyrażając tym samym poparcie dla idei.

Monografie Wydawnictwa UPP wyróżnione w konkursach na najlepsze książki

W piątek 11 marca podczas otwarcia Poznańskich Targów Książki zostały wręczone nagrody w trzech konkurach na najlepsze książki naukowe oraz popularnonaukowe. Konkursy, organizowane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od lat towarzyszą Poznańskim Targom Książki. W tym roku razem do udziału w trzech konkursach 42 wydawnictwa zgłosiły 110 publikacji. Wśród laureatów - autorów i wydawców – i tym razem znalazły się książki opublikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Delegacja Forest Stewardship Council w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Murowanej Goślinie

Zapoznanie się z gospodarką leśną w Polsce, współpraca z NGOS-ami, realizacja założeń niedawno otrzymanego certyfikatu FSC oraz partnerstwo z odbiorcami drewna to główne cele wizyty przedstawicieli Forest Stewardship Council  (FSC) w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Murowanej Goślinie.

Kolejny list Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego w sprawie federacji poznańskich uczelni publicznych

W nawiązaniu do listu z dnia 16. lutego br., który był punktem wyjścia w szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej na temat federacji skierowanej do społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu, Rada ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego przekazuje poniżej kolejny list.

#UPPdlaUkrainy

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie podziękować Wspólnocie Akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  za wszystkie  wyrazy solidarności i oddolne inicjatywy, będące wyrazem wsparcia narodu ukraińskiego w tych ciężkich chwilach. Jestem bardzo dumny z gotowości do niesienia pomocy przez naszych studentów i pracowników, którzy tak aktywnie inicjują liczne akcje pomocowe.

Pierwsze takie studia dla leśników

Polska należy do czołówki krajów europejskich, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Obecnie powierzchnia obszarów leśnych w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha, co stanowi około 30%, powierzchni kraju a w 2050 roku lasy mają zajmować – 33%. Zrównoważone i długotrwałe zarządzanie lasami będzie wymagać doświadczonych i skutecznych specjalistów. Chcąc sprostać temu wyzwaniu poprzez połączenie zaawansowanej wiedzy z obszaru nauk o leśnictwie z umiejętnościami menedżerskimi, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UPP) utworzone zostały unikalne w skali kraju trzysemestralne studia realizowane w systemie Master of Business of Administration (MBA).

List Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego w sprawie federacji poznańskich uczelni publicznych

W listopadzie 2020 r. Kolegium Rektorów Miasta Poznania powołało Radę ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego. Rada pracuje pod przewodnictwem prof. Andrzeja Lesickiego z UAM. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu reprezentują w Radzie prof. dr hab. Piotr Goliński prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej oraz prof. dr hab. Jan Pikul, były rektor UPP. Rada zajmuje się analizą rozmaitych aspektów utworzenia federacji poznańskich uczelni publicznych, zarówno korzyści, jak i potencjalnych zagrożeń, związanych z tą inicjatywą.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności

WYDZIAŁY