Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Federacja uczelni poznańskich | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Federacja uczelni poznańskich

Komunikat Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego w sprawie federacji poznańskich uczelni publicznych

W ramach szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej na temat federacji skierowanej do społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu, Rada ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego przekazuje poniżej kolejny komunikat.

Kolejny list Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego w sprawie federacji poznańskich uczelni publicznych

W nawiązaniu do listu z dnia 16. lutego br., który był punktem wyjścia w szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej na temat federacji skierowanej do społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu, Rada ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego przekazuje poniżej kolejny list.

List Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego w sprawie federacji poznańskich uczelni publicznych

W listopadzie 2020 r. Kolegium Rektorów Miasta Poznania powołało Radę ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego. Rada pracuje pod przewodnictwem prof. Andrzeja Lesickiego z UAM. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu reprezentują w Radzie prof. dr hab. Piotr Goliński prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej oraz prof. dr hab. Jan Pikul, były rektor UPP. Rada zajmuje się analizą rozmaitych aspektów utworzenia federacji poznańskich uczelni publicznych, zarówno korzyści, jak i potencjalnych zagrożeń, związanych z tą inicjatywą.

List intencyjny w sprawie utworzenia Poznańskiego Uniwersytetu Federacyjnego

W piątek, 1 października, rektorzy poznańskich uczelni publicznych podpisali list intencyjny w sprawie poznańskiego uniwersytetu federacyjnego. Podtrzymują w nim deklaracje poprzedników (oraz uchwały Senatów 8 uczelni z czerwca 2020 roku) dotyczące kontynuacji działań zmierzających do powołania federacji.

Subskrybuj RSS - Federacja uczelni poznańskich

WYDZIAŁY