Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, prof. dr hab. Piotr Szulc oraz dr hab. Henryk Ratajkiewicz powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka, prof. dr. hab. Piotra Szulca oraz dr. hab. Henryka Ratajkiewicza z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa  i Bioinżynierii w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego (IOR-PIB) na czteroletnią kadencję 2021-2025. Na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Naukowej IOR-PIB prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak  wybrany został na Przewodniczącego Rady Naukowej XI kadencji.

Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski oraz prof. dr hab. Ryszard Słomski powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Zootechniki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz prof. dr. hab. Ryszarda Słomskiego z  Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa  i Bioinżynierii w skład Rady Naukowej Instytutu Zootechniki  - Państwowy Instytut Badawczy na czteroletnią kadencję (2021-2025). 

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska powołana w skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego

Decyzją z dnia 13 września 2021 roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, powołał prof. UPP dr hab. Agnieszkę Pękalę-Safińską z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie na czteroletnią kadencję (2021-2025). 

Jak zadbać o nawodnienie?

Woda jest jednym z najważniejszych składników w diecie człowieka. Stanowi ok. 75% naszej masy ciała. To, jak ważna jest dla naszego zdrowia i życia pokazuje fakt, że bez jedzenia możemy przeżyć kilka tygodni, zaś bez wody - zaledwie kilka dni. W okresie letnim zapotrzebowanie na wodę wzrasta. Dlatego w tym czasie należy szczególnie zadbać o jej odpowiednią podaż. Z niniejszego artykułu dowiesz się, co najlepiej pić i w jakich ilościach, aby nawodnić swój organizm.

Czy kotewka orzech wodny ma szansę powrócić do naszychh wód?

Naturalne zbiorniki wodne, tereny bagniste oraz podmokłe należą dzisiaj do najsilniej przekształconych siedlisk, a związane z nimi gatunki roślin i zwierząt do najbardziej zagrożonych. Na szczęście badania dotyczące roślin chronionych są bardzo popularne, a niektóre z zagrożonych do niedawna gatunków mogą w przyszłości znacząco zwiększyć swoje populacje oraz liczbę zajmowanych stanowisk. Być może, w tej grupie znajdzie się kotewka orzech wodny (Trapa natans), która do niedawna uznawana za roślinę wymierającą, jest obserwowana w coraz to nowych miejscach na terenie kraju.

Wyróżnienie Naukowców z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzetach zostali nagrodzeni doroczną nagrodą Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za szczególnie wartościowe publikacje naukowe opublikowane w roku 2020.

UPP z nominacją w Elsevier Research Impact Leaders Awards 2020 - nagród honorujących uczelnie wnoszące wkład w budowanie prestiżu polskiej nauki na świecie

Agricultural Sciences, Engineering and Technologies, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences i Social Sciences – w tych sześciu kategoriach przyznawane są od 2016 roku ELSEVIER Research Impact Leaders Awards – nagrody, których celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie. Wśród nominowanych w obszarze nauk rolniczych i przyrodniczych znalazł się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

PGNiG chce produkować gaz z bioodpadów. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu partnerem naukowym projektu

Spółka prowadzi badania nad energetycznym zagospodarowaniem biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych. Powstał prototyp innowacyjnej instalacji, która docelowo ma produkować bioCNG. To jedno z przedsięwzięć realizowanych przez PGNiG, które sprawdza nowe możliwości  produkcji biometanu. Partnerem naukowym projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP).  

Artykuł naukowców Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach artykułem miesiąca w czasopiśmie ANIMAL

Artykuł przeglądowy "REVIEW: SARS-CoV-2 infection in farmed mink - an overview of current knowledge on occurrence, disease and epidemiology" przygotowany przez zespół autorów w składzie prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól, dr n. wet. Jan Włodarek, lek. wet. Maciej Gogulski i dr n. wet. Marta Rybska z Katedry Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych otrzymał prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez zespół redakcyjny czasopisma ANIMAL, którym jest tytuł artykułu miesiąca.

Dlaczego to właśnie mnie znowu pogryzły komary?

To jedno z najczęściej pojawiających się pytań trafiających do zoologów. Lubimy podkreślać własną wyjątkowość i indywidualne trudności. Czy jednak tak bywa w rzeczywistości – z tym pytaniem zwróciliśmy się do zoologa, badającego m.in. komary w miastach, prof. Piotra Tryjanowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY