Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Profesor Hanna Jackowiak nominowana do Komisji Biologii Rozwoju Polskiej Akademii Umiejętności

znak Polska Akademia Umiejętności

Członkowie Komisji Biologii Rozwoju Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) w Krakowie 15 marca 2024 r.  podjęli jednomyślną decyzję, pozytywnie zaopiniowując kandydaturę prof. dr hab. Hanny Jackowiak z Pracowni Histologii i Embriologii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP, do przyjęcia w poczet swojego gremium. 

Na ratunek orlika grubodziobego w Unii Europejskiej - projekt LIFE GSELIFEAboveBorders

logo projektu LIFE GSELIFEAboveBorders

Zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Skorupskiego z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu, Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, otrzymał środki na realizację projektu LIFE GSELIFEAboveBorders. Celem projektu jest trwała poprawa warunków w miejscach lęgowych oraz zwiększenie liczebności orlika grubodziobego w Unii Europejskiej. Projekt ma także na celu zmniejszenie zagrożeń i zabezpieczenie kluczowych miejsc odpoczynku i zimowania orlika wzdłuż jego szlaku wędrówkowego. 

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Tomkowiak w Radzie Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego

kobieta w blond włosach, okularach, widoczna od pasa w górę, siedzi w pokoju

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Tomkowiak została powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w skład Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, której kadencja trwa do 2025 r.  

Pierwsza na UPP i druga w Polsce nominacja profesorska w dyscyplinie biotechnologia

Prof. dr hab. Daria Szymanowska z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu uzyskała 29.02.2024 r. tytuł profesora w dyscyplinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biotechnologia.  To pierwsza na UPP i druga w Polsce nominacja profesorska w tej dyscyplinie.

Projekt z Funduszu Węgla i Stali po raz pierwszy na UPP

Dzięki współpracy międzykatedralnej pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Katedry Gleboznawstwa, Rekultywacji i Geodezji, Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej oraz Katedry Fizjologii Roślin - z Głównym Instytutem Górniczym (GIG), Polską Grupą Górniczą, Technische Universitaet Bergakademie Freiberg,  Universidad de Oviedo, uzyskano z Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) grant pilotażowy i demonstracyjny pt:. „Zrównoważona i inteligentna gospodarka odpadami kopalnianymi w kierunku zielonej gospodarki”.

Pierwsze spotkanie EUFLYNET COST Action: nowa inicjatywa naukowa ma na celu ochronę populacji wędrownych ptaków lądowych w Europie

logo cost european cooperation in science and technology

W dniach 28 lutego - 1 marca 2024 r. w Jastarni odbędzie się inauguracyjne spotkanie EUFLYNET COST Action CA22117, inicjatywy skupiającej europejskich naukowców i ekspertów, w tym z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w dziedzinie ochrony ptaków wędrownych. To wyjątkowe wydarzenie zainicjuje prace badawcze, kluczowe dla ochrony bioróżnorodności w Europie. 

Dr Ewelina Marek-Andrzejewska laureatką międzynarodowego konkursu europejskiej społeczności ds. badań nad konsumentami na rynkach żywnościowych

kobieta w goglach rozszerzających rzeczywistość

Naukowczyni Wydziału Ekonomicznego UPP, przeprowadzi badania konsumenckie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na Uniwersytecie w Bolonii. Jej badania nad marnotrawstwem żywności stanowią część inicjatywy Horyzont 2020, która umożliwia realizację pomysłów badawczych w europejskich laboratoriach specjalizujących się w nowoczesnych technologiach. 

Projekt prof. dr hab. Inż. Małgorzaty Majcher z dofinansowaniem w konkursie PRELUDIUM BIS

wyniki konkursu Preludium bis 5, 229 wniosków złożonych, 43 wnioski zakwalifikowane do finansowania, 19% współczynnik sukcesu, 26 mln zł przyznanego finansowania

W ostatniej edycji konkursu PRELUDIUM BIS, przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), prof. dr hab. inż. Małgorzata Anna Majcher, z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, otrzymała grant na realizację projektu z zakresu badania chleba bezglutenowego i o bardzo niskiej zawartości glutenu typu pumpernikiel. W sumie 43 projekty zostały dofinansowane w ramach tej edycji konkursu. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wiedzie prym w badaniach nad birdwatchingiem

mężczyzna i kobieta, otoczeniu drzew, obserwują ptaki przez lornetki

Birdwatching, albo ptasiarstwo, to aktywność związana z obserwacjami ptaków dla przyjemności. Zjawisko to jest coraz popularniejsze, na tyle, że wielu badaczy obserwuje już nie tylko ptaki, ale ptasich obserwatorów. Coś z pogranicza ornitologii – czyli nauki o ptakach, socjologii i psychologii. 

Dwa projekty naukowców Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach z dofinansowaniem NAWA w ramach współpracy polsko-słowackiej

dwie lupy z flagami Polski i Słowacji

Dwa projekty naukowców Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP uzyskały dofinansowanie w ramach naboru w konkursie NAWA na wspólne projekty badawcze pomiędzy placówkami naukowymi z Polski i Słowacji. 

Stypendia naukowe Marszałka dla trzech studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP

132 wielkopolskich studentów i uczniów otrzyma w tym roku stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w tym trzech studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. We wtorek 12 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się uroczystość przyznania tych szczególnych wyróżnień.

I Forum Innowacyjnych Hodowców w ramach projektu Re-Livestock

grafika Facilitating Innovations is about to start!

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu od 2022 roku realizowany jest projekt HORYZONT EUROPA Re-Livestock (Facilitating Innovations for Resilient Livestock Farming Systems / Wprowadzanie innowacji w celu poprawy zrównoważenia systemu produkcji zwierzęcej).  Ogólnym celem projektu jest zrozumienie i zmobilizowanie hodowców do przyjęcia innowacyjnych praktyk w celu: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z hodowli zwierząt gospodarskich, zwiększenia zdolności radzenia sobie ze skutkami zmiany klimatu, i w ten sposób zwiększenia ogólnej odporności sektora hodowlanego. 

Projekty naukowców UPP zakwalifikowane do finansowania w konkursach OPUS 25 i PRELUDIUM 22

biała, mała karta na ciemnym tle, z napisem Konkursy NCN

Nieco ponad 338 milionów złotych otrzymają badaczki i badacze na realizację 407 projektów w polskich jednostkach w ramach konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22. To najniższa liczba projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach tego typu od początku działalności NCN. Z powodu zamrożonego budżetu NCN wskaźnik sukcesu w tej edycji wyniósł 8,06% dla OPUS i 10,73% dla PRELUDIUM. Tym bardziej cieszy fakt, że wśród wyróżnionych nie zabrakło naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.   

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY