Nauka i badania

Światowy Dzień Gleby – 5 grudnia

W 2002 r. na forum Międzynarodowej Unii Nauk o Glebie (IUSS -  International Union of Soil Science) przyjęto rezolucję, w której zaproponowano ustanowienie 5 grudnia Światowym Dniem Gleby. W ten sposób uczczono znaczenie gleby jako integralnego elementu środowiska decydującego o rozwoju cywilizacyjnym człowieka, wskazując jednocześnie, że jest jednym z najbardziej złożonych biologicznych tworów na naszej planecie. Kontynuacją powyżej wspomnianego postanowienia było ogłoszenie Międzynarodowego Roku Gleb w 2015 r. oraz Dekady Gleb na lata 2015 – 2024.

Sukces Katedry Genetyki i Hodowli Roślin UPP

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na początku 2020 r. ogłosiło konkurs na projekty badawcze, które mogłyby być finansowane w ramach badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Do konkursu można było złożyć projekty obejmujące badania podstawowe istotne z punktu widzenia hodowli roślin. Obszary priorytetowe dla tych badań zostały określone w dokumencie MR i RW „Priorytety w hodowli roślin w Polsce”.

III Ogólnopolska Konferencja „Biotechnologia niejedno ma imię”

21 listopada 2020 r. odbyła się już III Ogólnopolska Konferencja “Biotechnologia niejedno ma imię”. W tym roku z powodu panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej spotkaliśmy się poprzez platformę Zoom. Konferencję można było również obserwować w transmisji w mediach społecznościowych na profilu Facebook (https://www.facebook.com/IOKBNMI). Tematyka konferencji obejmowała szeroko pojętą biotechnologię, biologię, medycynę, inżynierię biomedyczną, rolnictwo, technologię żywności i nauki pokrewne.

Do Tatrzańskiego Parku Narodowego po naukę i inspiracje

„Przez trzy październikowe tygodnie miałam okazję przyglądać się pracy Działu Edukacji w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ze względu na epidemię mogłam zobaczyć Tatry bez turystów, ale co najważniejsze przyjrzeć się pracy jednego z najlepszych zespołów edukatorów przyrodniczych w kraju” – opowiada o swoim stażu dr inż. Anna Wierzbicka z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP.

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania