Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

I Forum Innowacyjnych Hodowców w ramach projektu Re-Livestock

grafika Facilitating Innovations is about to start!

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu od 2022 roku realizowany jest projekt HORYZONT EUROPA Re-Livestock (Facilitating Innovations for Resilient Livestock Farming Systems / Wprowadzanie innowacji w celu poprawy zrównoważenia systemu produkcji zwierzęcej).  Ogólnym celem projektu jest zrozumienie i zmobilizowanie hodowców do przyjęcia innowacyjnych praktyk w celu: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z hodowli zwierząt gospodarskich, zwiększenia zdolności radzenia sobie ze skutkami zmiany klimatu, i w ten sposób zwiększenia ogólnej odporności sektora hodowlanego. 

Projekty naukowców UPP zakwalifikowane do finansowania w konkursach OPUS 25 i PRELUDIUM 22

biała, mała karta na ciemnym tle, z napisem Konkursy NCN

Nieco ponad 338 milionów złotych otrzymają badaczki i badacze na realizację 407 projektów w polskich jednostkach w ramach konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22. To najniższa liczba projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach tego typu od początku działalności NCN. Z powodu zamrożonego budżetu NCN wskaźnik sukcesu w tej edycji wyniósł 8,06% dla OPUS i 10,73% dla PRELUDIUM. Tym bardziej cieszy fakt, że wśród wyróżnionych nie zabrakło naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.   

Spotkanie grupy roboczej inaugurujące projekt “Consumer of Organic Food in the Visegrad Group Countries”

uczestnicy spotkania projektowego

W dniach 17-19.11.2023 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zorganizowano spotkanie grupy roboczej inaugurujące projekt “Consumer of Organic Food in the Visegrad Group Countries”. Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej. 

Projekt badawczy "Żerowanie na odpadach przez ptaki wędrowne: koszt czy zysk?" otrzymał grant NCN OPUS 24 LAP

bocian w gnieździe

Narodowe Centrum Nauki przyznało w ramach konkursu OPUS 24 LAP Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu grant w wysokości 1 620 560 zł na realizację projektu badawczego pt. "Żerowanie na odpadach przez ptaki wędrowne: koszt czy zysk?". Kierownikiem projektu jest dr Marcin Tobółka z Katery Zoologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.  Projekt, ma na celu zbadanie wpływu antropogenicznych źródeł pożywienia na zachowania i zdrowie wędrownego gatunku ptaka - bociana białego. 

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrodę dla prof. dr. hab. Jerzego Smardzewskiego za najlepszą pracę naukową w zakresie drzewnictwa w edycji 2022.

logo Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrodę dla Prof. dr. hab. Jerzego Smardzewskiego za najlepszą pracę naukową w zakresie drzewnictwa w edycji 2022.

Dr inż. Patrycja Kwaśniewska nagrodzona przez Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN za pracę doktorską pt. „Kofeina jako potencjalny fungicyd w ochronie drewna”

logo Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna uhonorował dr inż. Patrycję Kwaśniewską-Sip za najlepszą pracę doktorską w zakresie drzewnictwa.

Projekt naukowczyni z Wydziału Ekonomicznego otrzymał finansowanie w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa II

grafika z napisem Nauka dla Społeczeństwa

Znamy wyniki rozstrzygnięcia I edycji konkursu w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II”. Jednym z 55 projektów, które otrzymały wsparcie finansowe, jest projekt „Tożsamość lokalna i regionalna ludności wiejskiej Wielkopolski a rozwój turystyki” prof. UPP  dr hab. Lucyny Przezbórskiej-Skobiej z Wydziału Ekonomicznego UPP.  

Konkurs MINIATURA 7 – laureatkami dwie naukowczynie z Katedry Chemii Wydziału Leśnego i Technologii Drewna

logo - Miniatura 7

238 naukowczyń i naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 7. Zrealizują pojedyncze działania naukowe o wartości niemal 9,4 mln zł w jednostkach na terenie całej Polski. Dwa projekty będą realizowane na Wydziale Leśnym i Technologii Drewa UPP.  

Naukowczyni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach członkiem krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

logo wydział medycyny weterynaryjnej i nauk o zwierzętach

Prof. UPP dr hab. Lidia Radko z Katedry Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP została wybrana na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach na lata 2024-2027. 

Times Higher Education World Uniwersity Rankings 2024 by subject - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na wysokich pozycjach

logo World Uniwersity Rankings 2024

W opublikowanych 26 października 2023 roku zestawieniach dziedzinowych Times Higher Education World Uniwersity Rankings 2024 w obszarach Life Sciences (nauki o życiu) i Engineering (inżynieria), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu osiągnął znakomite wyniki, co czyni naszą uczelnię jedną z najlepiej notowanych w Polsce. 

Międzynarodowy projekt KidsLikeUs zaprezentowany podczas „Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego” w Rydze 

logo „Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego”

Koordynatorka projektu KidsLikeUs - dr Beata Fabisiak z Katedry Meblarstwa Wydziału Leśnego i Technologii Drewna została zaproszona do udziału w panelu dyskusyjnym podczas „Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego” odbywającego się pod hasłem „Bezpieczny i zrównoważony region Morza Bałtyckiego dla przyszłych pokoleń”. To prestiżowe wydarzenie  odbyło się w Rydze w dniach 4-5 października i zgromadziło około 400 uczestników z całego regionu Morza Bałtyckiego. 

19th Euro Fed Lipid Congress and Expo Fats, Oils and Lipids: from Raw Materials to Consumer Expectations, Poznań 2023

uczestnicy 19 Międzynarodowego Kongresu Naukowy European Federation for the Science and Technology of Lipids

19 Międzynarodowy Kongres Naukowy European Federation for the Science and Technology of Lipids, którego współorganizatorem był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, odbył się 17-20.09.2023 w Poznaniu. Tematem przewodnim tego wydarzenia były „Fats, Oils and Lipids – From Raw Materials to Consumer Expectations”.  

Projekt naukowczyni z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach otrzymał finansowanie w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa II

logo - nauka dla społeczeństwa

Do finansowania w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II” - I rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu zakwalifikował się projekt prof. UPP dr hab. Agnieszki Pękali-Safińskiej „Immunoprofilaktyka jako alternatywa dla antybiotykoterapii w hodowli pstrąga wielkopolskiego”.  

UPP partnerem programu „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”

prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej podczas odbierania czeku

Prowadzenie badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji, przy zachowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska w aspekcie postępujących zmian klimatycznych – to główne założenia pilotażu programu „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”. List intencyjny w tej sprawie podpisali 5 października br.: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, prezesi największych spółdzielni mleczarskich w Polsce oraz rektorzy uczelni przyrodniczych, w tym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY