Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

NIF i Fidiasz zainwestują 20 mln zł w rozwój innowacji firmy Hipromine, której pomysłodawcami są naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dwa fundusze obejmą akcje nowej emisji HiProMine za łączną kwotę 20 mln zł. Pomysłodawcą i współzałożycielem firmy jest prof. Damian Józefiak, kierownik Katedry Żywienia Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Studentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP laureatką konkursu o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską

Rozstrzygnięta została pierwsza edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego.

Patent i zagraniczna komercjalizacja projektu z udziałem naukowców UPP - model lekoopornych komórek nowotworowych

Pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu pod kierownictwem dr Jolanty Szenajch (WIM) stworzyli model komórkowy do badań in vitro nad lekoopornością raka jajnika. Wynalazek uzyskał ochronę patentową.

Prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka w Radzie Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka prof. dr hab. inż.  Mariusz Sojka z Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  powołany został do Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowy Instytut Badawczy w Falentach.  

Prof. Piotr Tryjanowski współautorem raportu Regenerative Agriculture in Europe. A critical analysis of contribution to EU Farm to Fork and Biodiversity strategies

Na całym świecie rolnictwo jest głównym czynnikiem wylesień i przekształcania gruntów, a produkcja żywności odpowiada za ponad jedną trzecią globalnych emisji gazów cieplarnianych.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów UPP

1 kwietnia Ministerstwo Edukacji i Nauki podało nazwiska 432 laureatów Stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2021/2022 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wśród nagrodzonych studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znalazło się czterech studentów kierunku weterynaria oraz studentka ekonomii.

Główna nagroda na najlepszą pracę doktorską z zastosowaniem STASTISTICA dla naukowczyni z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

W XXIII edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską, przygotowaną z zastosowaniem narzędzi i analiz danych zawartych  w programach Statistica, główną nagrodę otrzymała dr Marta Bednarek

prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach z nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, 8 grudnia 2021 roku przyznał coroczne nagrody w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne.  

Najdłużej prowadzone obserwacje nietoperzy na świecie - 70 letni okres badań nietoperzy nocka dużego i podkowca małego na wyżynie krakowsko – częstochowskiej

W czasopiśmie The European Zoological Journal ukazała się praca polskich naukowców podsumowująca długoletnie obserwacje hibernujących nietoperzy podkowca małego i nocka dużego w pięciu zimowiskach znajdujących się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Obserwacje w tych zimowiskach należą do najdłużej prowadzonych obserwacji nietoperzy na świecie.

Prof. dr hab. Henryk Jeleń laureatem Medalu im. Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej

Prof. dr hab. Henryk Jeleń, członek korespondent PAN został laureatem Medalu im. Wiktora Kemuli przyznawanym wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) i Komitet Chemii Analitycznej PAN polskim naukowcom za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej. Medal im. Wiktora Kemuli przyznawany jest od 1998 roku. Prof. Jeleń jest dwudziestym drugim naukowcem odznaczonym tym wyróżnieniem.

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY