Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza regionalna – II etap badań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Partner KSOW realizuje operację pn. Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza regionalna – II etap badań, na podstawie umowy z dnia 19.08.2020r. podpisanej z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie (KSOW/4/2020/055).

Profesorowie UPP w Radzie Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa

Do Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) na kadencję 2021-2025 zostali powołani z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna: prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz, prof. UPP dr hab. Katarzyna Kaźmierczak, prof. dr hab. Piotr Łakomy i prof. dr hab. Maciej Skorupski oraz z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. Janusz Olejnik.

Zmiana klimatu - aktywność pracowników UPP

W najnowszym raporcie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) “Climate Change 2021, The Physical Science Basis” opublikowanym 7 sierpnia 2021 r. powołano się na artykuł naukowców Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP. W środowisku naukowym i w mediach raporty IPCC są powszechnie postrzegane jako najbardziej wszechstronne i wiarygodne w ocenie zmian klimatu.

Prof. dr hab. Walenty Poczta przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na kadencję 2021-2024

Prof. dr hab. Walenty Poczta przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na kadencję 2021-2024.

Wysoka ocena Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni

Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni (LBMGuK) kolejny raz z najwyższą oceną jakości wykonywanych badań laboratoryjnych. Co dwa lata LBMGuK bierze udział w Międzynarodowych Testach Porównawczych organizowanych przez ISAG (International Society for Animal Genetics), którego celem jest sprawdzenie jakości wyników otrzymywanych w laboratorium. Od 2012 roku, w którym wprowadzono certyfikację na podstawie wyników testu porównawczego, LBMGuK zawsze utrzymuje się w pierwszej najwyższej grupie rankingowej.

Zespół naukowców z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021

Projekt realizowany przez zespół naukowców z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w kooperacji z Przetwórnią Gil sp. z o. o.  został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii: Innowacyjne technologie i badania przyszłości za realizację projektu pt. „Opracowanie technologii innowacyjnych półproduktów i produktów owocowych w oparciu o fizyczne i dyfuzyjne metody przetwarzania i utrwalania z uwzględnieniem aspektu czystej etykiety oraz walorów prozdrowotnych”.

Zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Bartłomieja Mazeli laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021

Zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Bartłomieja Mazeli z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii: Innowacyjne technologie i badania przyszłości za realizację projektu pt. Innovative fire- and water resistant cellulose-based material.

Prof. dr hab. Walenty Poczta oraz prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak zostali powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr. hab. Walentego Pocztę oraz prof. UPP dr. hab. Wawrzyńca Czubaka z Wydziału Ekonomicznego w skład Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego na kadencję 2021-2024.

Prof. dr hab. Michał Kwiatek w Radzie Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. UPP dr. hab. Michała Kwiatka z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  na członka Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, na lata 2021-2025 .

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, prof. dr hab. Piotr Szulc oraz dr hab. Henryk Ratajkiewicz powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka, prof. dr. hab. Piotra Szulca oraz dr. hab. Henryka Ratajkiewicza z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa  i Bioinżynierii w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego (IOR-PIB) na czteroletnią kadencję 2021-2025. Na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Naukowej IOR-PIB prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak  wybrany został na Przewodniczącego Rady Naukowej XI kadencji.

Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski oraz prof. dr hab. Ryszard Słomski powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Zootechniki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz prof. dr. hab. Ryszarda Słomskiego z  Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa  i Bioinżynierii w skład Rady Naukowej Instytutu Zootechniki  - Państwowy Instytut Badawczy na czteroletnią kadencję (2021-2025). 

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY