Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska członkiem Zespołu doradczego do spraw programu "Rozwój czasopism naukowych”

Prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska z Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Wydziału Ekonomicznego została powołana przez Ministra Edukacji i Nauki w skład Zespołu doradczego do spraw programu pod nazwą „ Rozwój czasopism naukowych”.  

NIF i Fidiasz zainwestują 20 mln zł w rozwój innowacji firmy Hipromine, której pomysłodawcami są naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dwa fundusze obejmą akcje nowej emisji HiProMine za łączną kwotę 20 mln zł. Pomysłodawcą i współzałożycielem firmy jest prof. Damian Józefiak, kierownik Katedry Żywienia Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Studentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP laureatką konkursu o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską

Rozstrzygnięta została pierwsza edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego.

Patent i zagraniczna komercjalizacja projektu z udziałem naukowców UPP - model lekoopornych komórek nowotworowych

Pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu pod kierownictwem dr Jolanty Szenajch (WIM) stworzyli model komórkowy do badań in vitro nad lekoopornością raka jajnika. Wynalazek uzyskał ochronę patentową.

Prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka w Radzie Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka prof. dr hab. inż.  Mariusz Sojka z Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  powołany został do Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowy Instytut Badawczy w Falentach.  

Prof. Piotr Tryjanowski współautorem raportu Regenerative Agriculture in Europe. A critical analysis of contribution to EU Farm to Fork and Biodiversity strategies

Na całym świecie rolnictwo jest głównym czynnikiem wylesień i przekształcania gruntów, a produkcja żywności odpowiada za ponad jedną trzecią globalnych emisji gazów cieplarnianych.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów UPP

1 kwietnia Ministerstwo Edukacji i Nauki podało nazwiska 432 laureatów Stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2021/2022 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wśród nagrodzonych studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znalazło się czterech studentów kierunku weterynaria oraz studentka ekonomii.

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY