Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Prof. dr hab. Walenty Poczta przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na kadencję 2021-2024

Prof. dr hab. Walenty Poczta przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na kadencję 2021-2024.

Wysoka ocena Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni

Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni (LBMGuK) kolejny raz z najwyższą oceną jakości wykonywanych badań laboratoryjnych. Co dwa lata LBMGuK bierze udział w Międzynarodowych Testach Porównawczych organizowanych przez ISAG (International Society for Animal Genetics), którego celem jest sprawdzenie jakości wyników otrzymywanych w laboratorium. Od 2012 roku, w którym wprowadzono certyfikację na podstawie wyników testu porównawczego, LBMGuK zawsze utrzymuje się w pierwszej najwyższej grupie rankingowej.

Zespół naukowców z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021

Projekt realizowany przez zespół naukowców z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w kooperacji z Przetwórnią Gil sp. z o. o.  został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii: Innowacyjne technologie i badania przyszłości za realizację projektu pt. „Opracowanie technologii innowacyjnych półproduktów i produktów owocowych w oparciu o fizyczne i dyfuzyjne metody przetwarzania i utrwalania z uwzględnieniem aspektu czystej etykiety oraz walorów prozdrowotnych”.

Zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Bartłomieja Mazeli laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021

Zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Bartłomieja Mazeli z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii: Innowacyjne technologie i badania przyszłości za realizację projektu pt. Innovative fire- and water resistant cellulose-based material.

Prof. dr hab. Walenty Poczta oraz prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak zostali powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr. hab. Walentego Pocztę oraz prof. UPP dr. hab. Wawrzyńca Czubaka z Wydziału Ekonomicznego w skład Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego na kadencję 2021-2024.

Prof. dr hab. Michał Kwiatek w Radzie Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. UPP dr. hab. Michała Kwiatka z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  na członka Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, na lata 2021-2025 .

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, prof. dr hab. Piotr Szulc oraz dr hab. Henryk Ratajkiewicz powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka, prof. dr. hab. Piotra Szulca oraz dr. hab. Henryka Ratajkiewicza z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa  i Bioinżynierii w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego (IOR-PIB) na czteroletnią kadencję 2021-2025. Na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Naukowej IOR-PIB prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak  wybrany został na Przewodniczącego Rady Naukowej XI kadencji.

Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski oraz prof. dr hab. Ryszard Słomski powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Zootechniki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz prof. dr. hab. Ryszarda Słomskiego z  Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa  i Bioinżynierii w skład Rady Naukowej Instytutu Zootechniki  - Państwowy Instytut Badawczy na czteroletnią kadencję (2021-2025). 

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska powołana w skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego

Decyzją z dnia 13 września 2021 roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, powołał prof. UPP dr hab. Agnieszkę Pękalę-Safińską z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie na czteroletnią kadencję (2021-2025). 

Jak zadbać o nawodnienie?

Woda jest jednym z najważniejszych składników w diecie człowieka. Stanowi ok. 75% naszej masy ciała. To, jak ważna jest dla naszego zdrowia i życia pokazuje fakt, że bez jedzenia możemy przeżyć kilka tygodni, zaś bez wody - zaledwie kilka dni. W okresie letnim zapotrzebowanie na wodę wzrasta. Dlatego w tym czasie należy szczególnie zadbać o jej odpowiednią podaż. Z niniejszego artykułu dowiesz się, co najlepiej pić i w jakich ilościach, aby nawodnić swój organizm.

Czy kotewka orzech wodny ma szansę powrócić do naszychh wód?

Naturalne zbiorniki wodne, tereny bagniste oraz podmokłe należą dzisiaj do najsilniej przekształconych siedlisk, a związane z nimi gatunki roślin i zwierząt do najbardziej zagrożonych. Na szczęście badania dotyczące roślin chronionych są bardzo popularne, a niektóre z zagrożonych do niedawna gatunków mogą w przyszłości znacząco zwiększyć swoje populacje oraz liczbę zajmowanych stanowisk. Być może, w tej grupie znajdzie się kotewka orzech wodny (Trapa natans), która do niedawna uznawana za roślinę wymierającą, jest obserwowana w coraz to nowych miejscach na terenie kraju.

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY