Nieruchomości

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

LOKALIZACJA: Poznań, ul. Wojska Polskiego 53, 53A, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 9/2 o pow. 07757 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00221974/7,

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 8.000.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 9.840.000,00 zł brutto   

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

Przetarg na dzierżawę gruntów pod instalacje fotowoltaiczną w R-SGD Przybroda

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu:
na wybór dzierżawcy gruntów pod realizację instalacji fotowoltaicznej w R-SGD Przybroda.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „oferta na wybór dzierżawcy gruntów pod realizację instalacji fotowoltaicznej w R-SGD Przybroda” należy składać
w terminie do dnia 6 marca 2020 roku do godz.14:00 w sekretariacie Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu
(60-637), III piętro, pokój 304.

Subskrybuj RSS - Nieruchomości