Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Otwarta Nauka | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Otwarta Nauka

Nagranie z webinarium Narodowego Centrum Nauki dotyczącego złagodzenia polityki otwartego dostępu

Zachęcam Państwa do obejrzenia nagrania z webinarium pt.: „Polityka Narodowego Centrum Nauki dotycząca otwartego dostępu do publikacji. Złagodzenie przepisów.”. W trakcie webinarium pracownicy NCN odpowiadali na pytania i wątpliwości zgłaszane przez pracowników administracji i naukowców dotyczące założeń polityki otwartego dostępu tej instytucji. Zachęcam również do obejrzenia prezentacji.

Trwa nabór do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) pn. Partnerstwa Strategiczne

Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Szczegółowych informacji w sprawie programu udziela p. Kamila Kubiak, e-mail: Kamila.Kubiak@zut.edu.pl. Informacje znajdują się również na stronie internetowej NAWA.

Webinar - ochrona prawna odmian roślin

IP Helpdesk zaprasza w dniu 7 grudnia 2023 r. na bezpłatny webinar dotyczący zagadnienia ochrony prawnej odmian roślin. Niezbędna jest wcześniejsza rejestracja poprzez stronę internetową. Język angielski. Indywidualnych konsultacji na temat własności intelektualnej udziela również konsultant Enterprise Europe Network p. Tomasz Łyżwiński, e-mail: Tomasz.Lyzwinski@zut.edu.pl

Badanie na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego, zlecone przez PARP w Poznaniu

Biuro Badań Społecznych Question Mark zaprasza przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, jednostek badawczo-rozwojowych oraz uczelni z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego do udziału w ankiecie. Celem badania jest poznanie świadomości społecznej na temat GOZ, a także rozwiązań oraz inwestycji realizowanych i wdrażanych w jej ramach. Udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

Poszukiwani partnerzy do projektu w Horyzoncie Europa

Madrycka firma specjalizująca się w inżynierii procesowej, projektowaniu instalacji i urządzeń do wydajnej obróbki minerałów, piasku, żwiru, gliny, chemikaliów i innych surowców przetwarzanych i wykorzystywanych przez różne gałęzie przemysłu poszukuje partnerów do realizacji projektu Horyzontu Europa: (Technologies for processing and refining of critical raw materials).

Oferta współpracy dla branży medycznej

Uniwersytet z Belgii zajmujący się m.in. badaniami translacyjnymi w zakresie wykorzystywania biomateriałów do protez dentystycznych poszukuje partnerów do aplikowania w konkursie Horyzontu Europa: HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-36 Advanced biomaterials for the Health Care (IA). Szczegółowych informacji na temat oferty udziela konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, p. Anna Przybysz, e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl

Oferta współpracy dla uczelni

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG poszukuje dwóch partnerów z sektora akademickiego do realizacji projektu Horyzontu Europa: A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies. Instytut planuje stworzenie platformy AI.Match: zaawansowanego systemu automatycznego dopasowywania i parametryzacji modeli uczenia maszynowego (ML) i sztucznej inteligencji (AI) do różnych typów danych. Poszukiwani są partnerzy do modułów: optymalizacja parametrów oraz automatyczne dopasowywanie ML/AI.

Oferta dla przedsiębiorców i naukowców z branż zajmujących się ochroną środowiska i klimatem

Hiszpańska fundacja, posiadająca środki obliczeniowe, opierające się na własnej metodologii downscalingu, sprawdzonej i wdrożonej w kilku projektach na całym świecie, poszukuje partnerów do wspólnego aplikowania w konkursie z programu Horyzont Europa. Zapewnia usługi takie jak m.in. ocena ryzyka zmian klimatycznych, analiza wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Nr oferty: RDRES20230627008. Szczegółowych informacji na temat oferty udziela konsultantka Enterprise Europe Network p.

II edycja międzynarodowego wydarzenia Sustainable Economy in Horizon Europe

Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka zaprasza do udziału w konferencji, która odbędzie się w Warszawie w dniach 25-26 października 2023r. Celem konferencji będzie podniesienie świadomości przedstawicieli nauki i biznesu w zakresie możliwości finansowania projektów B+R w ramach Horyzontu Europa oraz prezentacja możliwości wynikających z udziału w partnerstwach europejskich.

Szkolenie on-line: ABC Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie z podstaw gospodarki obiegu zamkniętego, które odbędzie się w dniu 5 października 2023 r. Podczas wydarzenia zainteresowani dowiedzą się, między innymi: jakie są założenia i zasady gospodarki zamkniętego obiegu, dlaczego Gospodarka Zamkniętego Obiegu jest modelem gospodarczym wspieranym przez Unię Europejską, a także poznają główne regulacje dotyczące biznesu, związane z modelem GOZ.

Wydarzenie matchmakingowe Partnerstwa na rzecz Transformacji Czystej Energii

W dniach 24-25 października 2023 r. odbędą się spotkania biznesowe online w ramach corocznej konferencji CET Partnership, mającej na celu przyspieszenie przejścia na czystą energię. Więcej informacji na temat spotkań udziela konsultantka Enterprise Europe Network w RCIiTT, p. Sara Tabor-Osińska, e-mail.

Konkurs na międzynarodowe projekty dotyczące ochrony bioróżnorodności

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności Biodiversa ogłosiło konkurs BiodivNBS – Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change. Budżet przeznaczony dla polskich zespołów badawczych to 1 mln euro. Wspólne wnioski wstępne można składać do 10 listopada 2023 r. Szczegóły.

Wyniki naboru wniosków EIC Pathfinder Open w Horyzoncie Europa - projekt polskiej uczelni z finansowaniem

Komisja Europejska wyłoniła 53 projekty, które otrzymają prawie 170 mln euro na rozwój najnowocześniejszych technologii w obszarach m.in. zdrowia, sztucznej inteligencji, informatyki, środowiska i energii. Wśród laureatów znalazł się projekt Uniwersytetu Warszawskiego. Pełna lista zwycięskich aplikacji dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej. EIC Pathfinder to wsparcie badań nowych wizji przełomowych technologii. Informacji o tym działaniu udziela konsultantka HPK Polska Zachodnia p. Agnieszka Bujny, e-mail.

Strony

Subskrybuj RSS - Otwarta Nauka

WYDZIAŁY