Pracownicy

Komunikat DZIAŁU PŁAC I STYPENDIÓW

Zgłoszenie to musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, dlatego jednostki, które zawierają umowy o dzieło z osobami spoza Uczelni muszą przekazać do Działu Płac i Stypendiów wypełniony formularz RUD w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

-  zawierane są z pracownikiem UPP;

-  będą wykonywane na rzecz Uczelni, ale są zawarte z innym podmiotem,

Strony

Subskrybuj RSS - Pracownicy