RADA UCZELNI

Rada uczelni

mgr inż. Tomasz Markiewicz - Przewodniczący Rady Uczelni

 

mgr inż. Adam Radaś

mgr inż. Henryk Święcicki

prof. dr hab. Piotr Goliński

prof. dr hab. Jacek Nowak

prof. dr hab. Wiesław Olek

Izabela Pańczyk

mgr Magdalena Szajstek – sekretariat Rady Uczelni tel. 61 848 7015

 

 

Adres siedziby Rady Uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

(od połowy czerwca Dom Absolwenta – kampus Cieszkowskich)

e mail: radauczelni@up.poznan.pl

Regulamin