KOMISJE SENACKIE

Senacka Komisja ds. Studiów

Przewodniczący:

prof. dr hab. Piotr Goliński (WRB)

Członkowie:

prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz

prof. dr hab. Leszek Nogowski

dr hab. Hanna Dorna

dr hab. Andrzej Krauss, prof. nadzw.

dr inż. Robert Korzeniewicz

dr Agnieszka Kozera

mgr Karolina Szybowicz

Adam Milczarek

 

Senacka Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Przewodniczący:

prof. dr hab. Włodzimierz Nowak

Członkowie:

prof. dr hab. Henryk Jeleń

prof. dr hab. Jacek Nowak

dr hab. Wojciech Antkowiak

dr hab. Radosław Juszczak, prof. nadzw.

dr inż. Bartosz Pałubicki

dr inż. Łukasz Sobiech

mgr Danuta Konopnicka

Laura Żądło

 

Senacka Komisja ds. Kadr Naukowych

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jacek Nowak

Członkowie:

prof. dr hab. Hanna Jackowiak

prof. dr hab. Jolanta Komisarek

prof. dr hab. Jan Michniewicz

prof. dr hab. Wiesław Olek

prof. dr hab. Marek Siwulski

dr inż. Tomasz Maliński

mgr inż. Janusz Cegieła

mgr inż. Marlena Wojnowska

 

Senacka Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu

Przewodniczący:

dr hab. Piotr Urbański

Członkowie:

prof. dr hab. Jacek Przybył

prof. dr hab. Zbigniew Sobek

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

dr hab. Wawrzyniec Czubak

dr inż. Marta Bełka

dr Wojciech Juzwa

mgr Dorota Wiatr

Elżbieta Bielinis

 

Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów

Przewodniczący:

dr hab. Wojciech Tschuschke, prof. nadzw.

Członkowie:

prof. dr hab. Leszek Nogowski

prof. dr hab. Jerzy Smardzewski

dr hab. Krzysztof Adamowicz

dr hab. Wawrzyniec Czubak

dr inż. Natalia Mioduszewska

dr inż. Dariusz Świerk

mgr inż. Janusz Kulka

Dajana Fiksa

 

Senacka Komisja ds. Statutowo-Regulaminowych

Przewodniczący:

prof. dr hab. Małgorzata Mańka

Członkowie:

prof. dr hab. Jolanta Komisarek

prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz

prof. dr hab. Janusz Nowacki

prof. dr hab. Wiesław Olek

dr inż. Andrzej Fiszer

dr inż. Mariusz Maćkowski

mgr inż. Janusz Cegieła

Urszula Strugarek

 

Rada ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych

Przewodniczący:

prof. dr hab. Cezary Mądrzak

Członkowie:

dr hab. Ireneusz Antkowiak

dr hab. Bogdan Chojnicki

prof. dr hab. Piotr Goliński (WTD)

dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska

dr hab. Paweł Rutkowski

mgr inż. Joanna Jaskuła

mgr Sławomir Juryta

mgr Jolanta Langkafel

mgr Julia Samulczyk

mgr Zofia Łapińska

Jolanta Berger

Dajana Fiksa

 

Rada Biblioteczna

Przewodniczący:

prof. dr hab. Wiesław Olek

Członkowie:

prof. dr hab. Hanna Kwaśna

prof. dr hab. Augustyn Markiewicz

dr hab. Hanna Baranowska

dr hab. Dorota Dziurka

dr hab. Tadeusz Mizera

dr hab. Stanisława Szczepaniak

dr Karol Mrozik

dr Olga Stefko

mgr Elżbieta Forszpaniak

mgr inż. Olimpia Małecka

mgr inż. Barbara Meller

mgr Mariusz Polarczyk

mgr Ewa Szymanowska

Adam Milczarek

 

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jacek Wójtowski

Członkowie:

prof. dr hab. Anna Golcz

prof. dr hab. Jolanta Komisarek

dr hab. Anna Gramza-Michałowska

dr hab. Stanisław Grześ

dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska

dr hab. Andrzej Krauss

dr hab. Andrzej Mazur

dr hab. Sebastian Nowaczewski

dr hab. Julita Reguła

mgr Anna Zielińska-Krybus

strona www: http://www.wydawnictwo.up-poznan.net

 

Rada ds. Zakładów Doświadczalnych

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jacek Przybył

Członkowie:

dr hab. Krzysztof Adamowicz

dr hab. Mieczysław Grzelak

dr hab. Władysław Kusiak

dr hab. Leszek Majchrzak

dr hab. Arkadiusz Sadowski

dr hab. Karolina Szulc

dr inż. Roman Andrzejak

dr inż. Kamila Goderska

dr inż. Paweł Kozaczyk

mgr inż. Paweł Urbański

 

Uczelniana Komisja Oceniająca

Przewodniczący:

prof. dr hab. Antoni T. Miler

Członkowie:

prof. dr hab. Michał Jerzak

dr hab. Ewelina Warzych-Plejer

dr hab. Daniel Liberacki

dr hab. Jerzy Nawracała, prof. nadzw.

dr hab. Anna Olejnik

dr hab. Izabela Ratajczak

dr hab. Magdalena Rybus-Zając

prof. dr hab. Maciej Skorupski, prof. nadzw.

dr inż. Mirosław Czechlowski

dr inż. Kinga Szentner

 

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:

prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski

Zastępca przewodniczącego:

prof. dr hab. Krzysztof Polewski

Członkowie:

prof. dr hab. Ryszard Błażejewski

dr hab. Leszek Bednorz

dr hab. Barbara Hadryjańska

dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek

dr Kinga Drzewiecka

dr Krzysztof Dwiecki

dr inż. Katarzyna Glazar

dr Tomasz Nowak

mgr inż. Łukasz Kaczyński

Ewelina Krystkowiak