SENAT

SENAT UPP 2016-2020

 

Członkowie Senatu:

 

Rektor

prof. dr hab. Jan Pikul

 

Prorektorzy:

prof. dr hab. Roman Gornowicz

prof. dr hab. Cezary Mądrzak

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

 

Dziekani:

prof. dr hab. Anna Kryszak  

prof. dr hab. Piotr Łakomy   

prof. dr hab. Piotr Ślósarz                

prof. UPP dr hab. Andrzej Krauss                

prof. UPP dr hab. Piotr Urbański                             

prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk              

prof. UPP dr hab. Jerzy Bykowski               

prof. dr hab. Walenty Poczta            

           

Osoby będące członkami Senatu zgodnie z § 109 Statutu UPP

prof. dr hab. Bartłomiej Mazela /WTD/                  

dr hab. Tomasz Kosiada /WOAK/   

                       

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

prof. dr hab. Piotr Goliński

prof. dr hab. Witold Grzebisz

prof. dr hab. Jacek Przybył

 

Wydział Leśny

prof. UPP dr hab. Krzysztof Adamowicz

prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN

prof. UPP dr hab. Cezary Beker

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

prof. dr hab. Leszek Nogowski

prof. dr hab. Włodzimierz Nowak

prof. dr hab. Zbigniew Sobek

 

Wydział Technologii Drewna

prof. dr hab. Wiesław Olek

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

dr hab. Wojciech Antkowiak

prof. dr hab. Marek Siwulski

 

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

prof. dr hab. Henryk Jeleń, czł. koresp. PAN

prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz

prof. dr hab. Jacek Nowak  

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

prof. dr hab. Jolanta Komisarek

prof. UPP dr hab. Wojciech Tschuschke

 

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr inż. Łukasz Sobiech /WRB/

dr inż. Tomasz Wojciechowski /WRB/

dr inż. Tomasz Maliński /WL/

dr inż. Mariusz Maćkowski /WMWZ/

dr inż. Łukasz Matwiej /WTD/

dr inż. Dariusz Świerk /WOAK/

dr inż. Michał Piatek /WNZZ/

dr inż. Tomasz Szablewski /WNZZ/

dr inż. Jacek Mądrawski /WISGP/

dr Agnieszka Kozera /WES/

mgr Zofia Łapińska /OJD/

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

dr inż. Tomasz Pawlak

mgr inż. Janusz Cegieła

mgr inż. Janusz Kulka

mgr Karolina Szybowicz

mgr Dorota Wiatr

 

Przedstawiciel doktorantów:

mgr inż. Marlena Wojnowska

 

Przedstawiciele studentów:

Karolina Buszka  /WRB/

Tomasz Ciszek /WRB/

………………….. /WL/

Klaudia Karczewska /WL/

Monika Żórawska /WMWZ/

Sylwia Toczek /WTD/

Agata Walczak /WOAK/

Marta Guźniczak /WNZZ/

Izabela Pańczyk /WNZZ/

Aleksandra Reszelewska /WISGP/

Paweł Owczarek /WES/