Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Laureaci konkursów ogólnopolskich | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Laureaci konkursów ogólnopolskich

 

 

Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci konkursów ogólnopolskich, odpowiednio na kierunek:

  • EKOENERGETYKA – Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, konkursu „Zielone Dyplomy” i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”,
  • EKONOMIA – konkursu "Zostań Ekonomistą" organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego UPP,
  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – konkursu "Zostań Ekonomistą" organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego UPP,
  • INFORMATYKA STOSOWANA – Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, konkursu „Zielone Dyplomy” w specjalności „technika rolnicza” i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca”,
  • LEŚNICTWO – konkursu „Zielone Dyplomy” w specjalności „leśnictwo”,
  • OCHRONA ŚRODOWISKA – konkursu „Zielone Dyplomy”,
  • OGRODNICTWO – konkursu „Zielone Dyplomy” w specjalności „ogrodnictwo”,
  • ROLNICTWO – konkursu „Zielone Dyplomy” i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”,
  • TECHNOLOGIA DREWNA – Konkursu 'Sprawny w zawodzie" - Stolarz i Technik Technologii Drewna, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki,
  • ZOOTECHNIKA – konkursu F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”.

 

Laureatom konkursów ogólnopolskich przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Kandydaci, laureaci konkursów ogólnopolskich, są zobowiązani do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie.

 

Podstawą uzyskania uprawnień laureata konkursu jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny danego konkursu.

 

 

Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów konkursów ogólnopolskich określa:

 

Uchwała nr 243/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2018 r.  w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów ogólnopolskich