Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Limity przyjęć | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Limity przyjęć

 

 

Rokrocznie w Uniwersytecie ustalane są limity przyjęć na studia na poszczególne kierunki na podstawie wyników rekrutacji z poprzedniego roku.

Szczegółowe zasady w sprawie liczby miejsc na oferowanych kierunkach w roku akademickim 2023/2024 określa:

 

 

 

Zarządzenie nr 38/2023 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie: liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2023/2024

 

 

Kierunek studiów

Studia II stopnia

 

architektura krajobrazu

45

biologia stosowana 

30

biotechnologia

75

dietetyka

60

ekoenergetyka

45

ekonomia

60

finanse i rachunkowość

60

gospodarka przestrzenna

45

informatyka i inżynieria danych

45

inżynieria rolnicza

30

inżynieria środowiska

30

leśnictwo

90

ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

30

ochrona środowiska

30

ogrodnictwo

45

projektowanie mebli

30

rolnictwo

60

technologia drewna

45

technologia żywności i żywienie człowieka

75

zootechnika

60