Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Odpłatność za studia niestacjonarne | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Odpłatność za studia niestacjonarne

 

 

Studia niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie w tym trybie na studiach drugiego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 wynosi:

 

 

Kierunek studiów

 

Wysokość opłaty semestralnej [PLN]

architektura krajobrazu

1 900,00

dietetyka

2 000,00

ekoenergetyka

1 700,00

ekonomia

1 600,00

fnanse i rachunkowość

1 600,00

gospodarka przestrzenna

1 850,00

informatyka i iżynieria danych

1 700,00

inżynieria rolnicza

1 700,00

inżynieria środowiska

1 850,00

leśnictwo

2 200,00

ogrodnictwo

1 700,00

rolnictwo

1 800,00

technologia drewna

2 000,00

technologia żywności i żywienie człowieka

2 000,00

zootechnika

1 600,00

 

 

Szczegółowe zasady ustalania opłat oraz ich wysokość określa:
 

Zarządzenie nr 18/2023 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2023/2024