Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta edukacyjna | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Oferta edukacyjna

Baner - kolorowy obraz super przyszłościowych studiów na UP

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to wiodąca uczelnia przyrodnicza w Polsce.  Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.  

 

W swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego - znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.  
 

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.
 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie prawie 8 000 studentów na 23 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 20 kierunkach studiów drugiego stopnia. Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego „inżynier”. Wyjątkiem jest weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu „lekarz weterynarii”. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.
 

Uniwersytet daje również możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w ramach prowadzonej we wszystkich dyscyplinach Szkoły Doktorskiej, natomiast szeroka gama studiów podyplomowych uzupełnia tę ofertę.

 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i dziesięcioma zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.
 

Przyszłosć dzieje się na UPP

 

 

                              Rok akademicki 2023/2024

           

Obraz z tekstem "Kierunki Studiów I st." Obraz z tekstem "kierunki studiów 2 st."szkola_doktorska.png

 

 

Nowe kierunku w naszej ofercie

 

I stopień

NOWOŚCI

informatyka i inżynieria danych

inżynieri hydrotechniczna

inżynieria ochrony klimatu 

 

 

II stopień

NOWOŚĆ - ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna