Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przyjmowanie dokumentów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przyjmowanie dokumentów

 

 

Przyjmowanie dokumentów na studia II stopnia odbywa się zgodnie z TERMINARZEM REKRUTACJI

 

PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW POCZTĄ

 

Ze względu na konieczność potwierdzenia kopii dyplomu ukończenia studiów przez pracownika Uczelni, prosimy o przesyłanie oryginału dyplomu ukończenia studiów, jego odpisu lub potwierdzonej przez notariusza kopii (która ma walor oryginału).

Dokumenty te, oczywiście zostaną zwrócone po rozpoczęciu zajęć.

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:   

 

 

Adres do korespondencji:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 

Wydział (nazwa)

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań